Parasport Danmark logo hvid.png

Fuld opbakning til nye strategispor på årets repræsentantskabsmøde

Kåring af årets ildsjæl, valg til udvalgsposter og præsentation af nye strategispor. Det var nogle af temaerne for repræsentantskabsmødet 2022, hvor parasportens fremtidsplaner og udvikling var fællesnævner.

Fuld opbakning til nye strategispor på årets repræsentantskabsmøde

På en lun forårsdag, lørdag den 23. april, var Parasport Danmarks repræsentantskab igen samlet i Idrættens Hus i Brøndby. Repræsentantskabet mødes hvert andet år, og derfor indledte Parasport Danmarks formand, John Petersson, sin gennemgang af bestyrelsens beretning med et tilbageblik på de foregående to år, der trods udfordringer med corona-epidemien har budt på store idrætsmæssige begivenheder og vigtige milepæle.

Her satte formanden særligt spot på Parasport Danmarks 50-års jubilæum i 2021, hvor de skelsættende øjeblikke for parasporten og store personligheder i den fælles historie blev fejret samt de Paralympiske Lege i Tokyo 2020, der bød på både mundbind og medaljer. Det var også første gang, at DIF havde operatørrollen for legene, hvilket var et stort skridt på vejen for sidestilling af OL og PL.

Formanden fremhævede desuden dialog og samarbejde på tværs af forbund og organisationer som afgørende for, at parasporten har rykket sin positionering og synlighed både nationalt og internationalt.

Dette kulminerede i en plads til John Petersson i Internationale Paralympiske Komités, IPC's, bestyrelse. Et værdifuldt aktiv, ikke bare for den danske parasport men også for dansk idræt som helhed, der giver mulighed for øget international indflydelse samt sikring af endnu mere åbenhed, fairness og grundlæggende demokratiske principper.

Vision og strategi
Parasport Danmark undergår i disse år væsentlige forandringer, der bl.a. betyder et tættere samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og en række specialforbund, som deler ansvaret for udviklingen af idrætterne. På vegne af bestyrelsen fremlagde John Petersson den nye strategiaftale med DIF 2022-2025, der nu er trådt i kraft og tegner linjerne for Parasport Danmarks udviklingsarbejde de kommende år.

Visionen og de fire strategispor blev præsenteret enkeltvis for til sidst at åbne for spørgsmål fra salen. Der var stor ros og fuld opbakning fra de fremmødte, hvor det blev tilkendegivet, at man glæder sig til det forestående arbejde.

Strategiaftale med DIF for perioden 2022-2025

Spor 1: Rekruttering og fastholdelse

Spor 2: Samarbejdsaftaler og partnerskaber

Spor 3: Interessevaretagelse nationalt og internationalt

Spor 4: Organisationsudvikling

Læs handleplanen for sporene her.

Ros og rekruttering
Breddeudvalgsformand Lene van der Keur rettede i sin gennemgang af udvalgets beretning en stor ros til den omstillingsparathed, som corona-perioden har givet. De mange aflysninger og udsættelser har præget breddeaktiviteterne, så det er med ekstra stor glæde og forventning, at breddeudvalgsformanden ser frem til at kunne afholde den ottende udgave af Special Olympics Idrætsfestival i Kolding, hvor der både er national og international deltagerrekord.

Lene van der Keur kunne desuden offentliggøre, at Mona Bober fra Bowlingklubben Trippel er vinder af Ildsjæleprisen 2022. I snart 30 år har Mona Bober været frivillig i parasporten og i Bowlingklubben Trippel på Fyn, hvor hun har skabt et helt unikt rum for både børn, unge og voksne med særlige behov. Hendes utrættelige engagement har givet hende prisen som årets ildsjæl 2022.

Mona Bober kunne desværre ikke være til stede i Brøndby, men direktør for Parasport Danmark, Ivan Løvstrup, overraskede den beskedne fynbo under træning tidligere på ugen på hjemmebanen i bowlingklubben med nyheden. Se indslaget her.

Eliteudvalgsformand Svenn Folkmann fremhævede de flotte præstationer ved de Paralympiske Lege i Tokyo samt de vinter paralympiske lege i Beijing, hvor Danmark også viste de rød-hvide farver flot frem. For at sikre udvikling af atleter skal der fortsat være stor fokus på rekruttering, hvor projekter som Rising Stars skal sikre, at vi også i fremtiden kan være med i verdenstoppen.

Nye medlemmer i udvalgene
Bestyrelsen og alle øvrige udvalgsmedlemmer genopstillede og blev alle genvalgt, men der var også plads til nye ansigter.

I Ordens- og Amatørudvalget blev Tom S. Nielsen fra Ballerup Handicap Idræts Club valgt ind og gør derved udvalget fuldtalligt.

Også Eliteudvalget kunne byde velkommen til et nyt ansigt, hvor Pernille Langelund blev valgt ind.

Læs hele årsberetningen her