Parasport Danmark logo hvid.png

Engageret debat på årets repræsentantskabsmøde

Efter et bemærkelsesværdigt inaktivt forår i skyggen af coronapandemien blev der igen debatteret parasport og fremtidsplaner lørdag den 29. august, hvor Parasport Danmarks udsatte repræsentantskabsmøde blev afviklet i Kolding.

Der var opbakning til bestyrelsens oplæg"Vision og strategi 2025".
Der var opbakning til bestyrelsens oplæg"Vision og strategi 2025".

Det blev et årsmøde, hvor der både blev kigget tilbage, men også lagt sten til nye stier, der skal være med til at udvikle parasporten og forbundet i de kommende år.

Da der kun afholdes repræsentantskabsmøde hvert andet år, indledte formand John Petersson i sin gennemgang af bestyrelsens beretning med at fremhæve højdepunkter fra år 2018 og 2019 samt det gennemgående arbejde med forbundets fire overordnede strategispor: Rekruttering, partnerskabsaftaler, kommunale samarbejder (Bevæg dig for livet) og internationalt arbejde. Han fremhævede særligt et styrket samarbejde på tværs som afgørende – både internt og med relevante handicap- og idrætsorganisationer, ikke mindst Danmarks Idrætsforbund.

Formanden orienterede desuden om coronapandemiens indvirkning på vores  aktiviteter og forbundet som helhed og den læring, der også har været i det.  Han glædede sig samtidig over, at en forsvarlig genåbning nu er i gang. Han  mindede også om forbundets 50 års-jubilæum til oktober 2021 og orienterede desuden repræsentantskabet om, at direktør Niels Christiansen har opsagt sin stilling pr. september 2021. Den tidlige udmelding giver arbejdsro til bestyrelsen i forhold til at finde profilen for den kommende direktør.

 

Tak til de frivillige
Breddeudvalgsformand Lene van der Keur rettede i sin gennemgang af udvalgets beretning en stor tak til de mange frivillige i Parasport Danmarks udvalg samt 482 medlemsklubber, inden hun fremhævede de største breddesportsbegivenheder i 2018 og 2019 – bl.a. Special Olympics Idrætsfestival i Helsingør og Special Olympics World Games i Abu Dhabi – og orienterede om øvrige aktiviteter.

Hun mindede desuden om, at det stadig er muligt at søge penge til corona-relaterede ekstraudgifter eller aktiviteter, inden hun ønskede tillykke til modtagerne af Ildsjæleprisen i 2019 – Gitta Thorup Sørensen fra IH Aalborg – og i 2020, hvor den tidligere i år blev overrakt til Pernille Sørensen fra Parasport Aarhus, der har været engageret i powerchair football i mange år.

Eliteudvalgsformand Even Falk Magnussen fremhævede de mange EM- og VM-medaljer, som parasportens bedste atleter har taget i de seneste to år, ligesom han fremhævede EM-sølvmedaljerne og PL-kvalifikationen til landsholdet i kørestolsrugby i 2019. Han kaldte det resultatet af et langt og ambitiøst træk af spillere og trænere på højt niveau, der nu også har udmøntet sig i, at kørestolsrugby er blevet en Team Danmark-idræt.

Vision og strategi 2025
Repræsentantskabet debatterede herefter et forslag fra bestyrelsen til Parasport Danmarks vision og strategi 2025, og det gav anledning til gode input og engageret debat. Fem centrale fokusområder – samarbejde og partnerskaber, Parasport Danmark som kompetencecenter, politisk lobbyisme og synlighed, væksthuse og internationalt arbejde – skal understøtte visionen om, at

Parasport Danmark vil give alle mennesker med et handicap eller et særligt behov mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Parasport Danmark vil:

  • være en markant og synlig idrætspolitisk aktør med stor samfundsmæssig gennemslagskraft.
  • udgøre et kompetencecenter, som omsætter og koordinerer viden om handicapidræt til brugbar viden hos målgruppen selv, deres familier, specialforbund, klubber, organisationer, kommuner og stat, m.fl.
  • tilbyde attraktive og let tilgængelige idrætsmiljøer for alle med et handicap eller et særligt behov.
  • udvikle og understøtte både motion, bredde og eliteidræt.
  • basere al aktivitet på kerneværdierne dialog, samarbejde og kommunikation.

Særligt væksthusene – der nok skal have et andet navn – og det mere opsøgende politiske arbejde gav anledning til mange gode input, og forslaget som helhed blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet, der dermed gav bestyrelsen grønt lys til at arbejde videre med mere konkrete handlingsplaner og målsætninger.

Læs hele bestyrelsens forslag til vision og strategi 2025 her. 

Valg og beslutninger
Grundet en ændring i medlemsregistreringen i CFR-registret fremover fremlagde bestyrelsen et forslag om at ændre kontingentbetalingen for klubberne, således at alle klubber uanset medlemsantal betaler 600 kr. årligt for at være medlem af Parasport Danmark. Der er ikke, som tidligere, et indskud på 100 kr. pr. klub, og der skelnes altså heller ikke længere mellem klubber med hhv. under eller over ti medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Repræsentantskabsmødet bød også på valg til diverse tillidsposter:

  • I bestyrelsen har økonomiansvarlig Stig Person valgt at træde tilbage. Posten som økonomiansvarlig overtages af Asger Lind Krebs, mens den ledige post i bestyrelsen bliver besat af Even Falk Magnussen, der har været formand for Eliteudvalget i en årrække. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
  • Svenn Folkmann blev valgt som ny formand for Eliteudvalget, mens Stanis Elsborg, der bl.a. er tidligere landstræner i goalball, blev valgt som nyt medlem af udvalget i stedet for Even Falk Magnussen. Alle øvrige udvalgsmedlemmer modtog genvalg.
  • I Breddeudvalget skulle der findes en afløser for Merete Brink Speedtsberg, og det blev den tidligere paralympiske svømmer Jeanette Dam, der nu repræsenterer Parasport Frederiksberg.
  • Endelig blev forbundets tidligere formand, Karl Vilhelm Nielsen, valgt ind i Ordens- og Amatørudvalget i stedet for Steen Bech.