Parasport Danmark logo hvid.png

Succes med Superleder

Projekt Superleder har siden 2015 været med til at etablere over 20 fritidstilbud til børn og unge med et handicap. Men der har også været bump på vejen.

Børnene på Skibet Skoles specialafdeling er vilde med deres nye idrætstilbud. Skolen har med hjælp fra Superleder-projektet blandt andet etableret et svømmehold i samarbejde med Vejle Svømmeklub og et bowlinghold (ovenfor) sammen med Bowlingklubben Enghaven.
Børnene på Skibet Skoles specialafdeling er vilde med deres nye idrætstilbud. Skolen har med hjælp fra Superleder-projektet blandt andet etableret et svømmehold i samarbejde med Vejle Svømmeklub og et bowlinghold (ovenfor) sammen med Bowlingklubben Enghaven.

Siden 2015 har inklusionsprojektet Superleder hjulpet børn og unge med handicap og indlæringsvanskeligheder i gang med nye fritidsaktiviteter. Projektets fokus har særligt været på at starte idrætshold op for børn på specialskoler samt at inkludere børn med fysiske funktionsnedsættelser på hold i almene klubber. Dette et sket gennem projektets to modeller for enkeltinklusion og holdinklusion.

Projektet, der har haft et budget på fire millioner kroner, blev afsluttet i oktober 2020, og gennem et samarbejde mellem Parasport Danmark, specialskoler, kommuner, forældre og idrætsforeninger er 23 nye idrætstilbud blevet oprettet, og 283 børn er startet til en fritidsaktivitet.

21 af de børn går på specialafdelingen på Skibet Skole i Vejle. Her gik de færreste af børnene, der overvejende har autisme, førhen til noget i fritiden. På skolen havde man derfor tumlet med tanken om at bygge bro til foreningsidrætten, men det var først, da man fik kontakt til Superleder-projektet, at der begyndte at ske noget, fortæller lærer Bente Kyed og pædagog Anton Andersen, der har været skolens tovholdere på indsatsen. 

– Parasport Danmark havde en masse kontakter: De kendte de forskellige foreninger og vidste, hvem man kunne tage kontakt til. Og så havde de uddannet superledere, som vi kunne trække på, siger Bente Kyed.

– De har knowhow og erfaring med at starte noget op, og vi kan sparre med dem i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan vi kan gribe det an. Superleder har også kunnet hjælpe os med aflønning af personale og trænere og med at søge fondsmidler, tilføjer Anton Andersen.

Børnene blomster

Med hjælp fra Superleder-projektet startede skolen i foråret 2020 bowling op i samarbejde med Bowlingklubben Enghaven og svømning med Vejle Svømmeklub, og trods coronakrise fik man i efteråret etableret et golftilbud sammen med Kellers Park Golf Klub. På under et år er omkring en fjerdedel af skolens specialskolebørn startet til idræt.

– Den gruppe, der går til bowling, har haft rigtig svært ved at gå til andre aktiviteter, og man kan mærke at de glæder sig, hver eneste gang de skal afsted. Nogen blomstrer op, for de får virkelig en stor oplevelse af at mærke, at de kan noget, siger Anton Andersen.

– De får også noget socialt. Vores børn er socialt udfordrede, men de har en forestilling om, at de gerne vil være som alle andre børn og gå til noget og være sammen med andre børn. I bowling spiller du jo med dig selv og har din private succes. Men du er samtidig sammen med andre børn, uddyber Bente Kyed.

Superlederen er unik

Et væsentligt aspekt i projektet har været at finde og uddanne såkaldte superledere i klubberne. En superleder er en ekstra ressource i form af en foreningsperson, der sørger for at åbne døre, fjerne modstand og rydde forhindringer af vejen for at skabe en succesfuld inklusion.

– Det er unikt for dette projekt, at der er en klart defineret superleder-rolle, hvor der udnævnes en person i foreningen, der skal sikre, at der er ekstra fokus på inklusion og det sociale på holdet. Superlederen tager sig af alle de udfordringer, der kan dukke op undervejs, så træneren kan koncentrere sig om selve træningen, forklarer projektleder Stine Sloth Jensen.

Superlederens rolle i både enkeltinklusion og holdinklusion har også lettet foreningernes frygt for ikke at være kompetente nok til at kunne hjælpe målgruppen. Muligheden for den direkte støtte, som superlederen kan give gennem forløbene, har været en forudsætning for, at inklusionen lykkes.

– De involverede foreninger har været meget positive, og trænere, holdledere og hjælpere har været enige om, at det har en stor værdi for foreningen at gøre en forskel for denne målgruppe. Forløbene har også været med til at ruste foreningerne med redskaber, så de fremadrettet kan inkludere nye medlemmer selv, fortæller Stine Sloth Jensen.

På Skibet skole har det været essentielt, at Parasport Danmark har kunnet pege på foreninger, der dels har været interesserede i at inkludere specialskolebørn, men som også har superledere med kompetencer til at håndtere børnene.

– Vi kan se, at det er vigtigt, når der kommer sådan en elevgruppe, at der er noget professionel tilgang til det. At vi er med til at understøtte det, eller at der er en superleder tilknyttet. Der er mange foreninger, der gerne vil, men de skal også have nogle faglige kompetencer, siger Bente Kyed fra Skibet Skole.

Uforudsete udfordringer

Selv om Superleder-projektet har været med til at få mange børn og unge i gang med at dyrke idræt, har det ikke været uden udfordringer. I samarbejdet med specialskolerne viste særligt tid sig at være en mangelvare, og i arbejdet med at enkeltinkludere børn med fysiske handicap var det svært at finde børnene.

– Gennem projektet mødte vi en paradoksal udfordring, da det viste sig at være svært at rekruttere deltagere til et rekrutteringsprojekt. Deltagerne kommer ikke af sig selv, selv om man har et meget attraktivt tilbud. En væsentlig lektion er, at den personligt opsøgende kontakt til børn og deres familier er et meget stort og tidskrævende arbejde, men også en forudsætning for, at inklusionen lykkes, fortæller Stine Sloth Jensen.

Fremtiden for Superleder

I oktober nåede Superleder til projektets afslutning, og fremtidsplanerne er nu, at konceptet bliver fastforankret hos Parasport Danmark. Projektets mange erfaringer og udfordringer er værdifulde, og konceptet med at implementere de to inklusionsmodeller bliver en hyldevare, som kan findes frem, når det viser sig brugbart i det øvrige arbejde. Breddechef hos Parasport Danmark, Søren Jul Kristensen, er positiv over de mange erfaringer, som kan tages med fra Superleder:

– Projektet har gennem årene lært os utroligt meget om rekruttering af børn og unge. Med løbende justeringer har de to modeller med hold- og enkeltinklusion vist sig at være meget anvendelige og succesfulde i praksis. Men det er fortsat en udfordring at få kontakt til dem, som skal have glæde af rekrutteringsmodellerne, siger Søren Jul Kristensen.

Og på Skibet Skole har man fortsat tænkt sig at arbejde videre med at få endnu flere af eleverne ud i foreningslivet. På tegnebrættet er allerede samarbejder med en kajakklub og en dartklub. 

– Vi er selv meget høje og stolte af det, vi har sat i værk. Vi er jo gået fra næsten nul, til at en fjerdedel af eleverne går til en fritidsaktivitet, siger Anton Andersen.

 

SUPERLEDER-PROJEKTET

Superleder er et projekt, hvor børn og unge under 18 år med handicap har kunnet få hjælp til at påbegynde en fritidsaktivitet med støtte af en såkaldt superleder.

Projektet har haft et holdinklusionsspor rettet mod især børn med udviklingshandicap, og et enkeltinklusionsspor primært rettet mod børn med fysiske handicap.

Superleder er blevet til gennem Socialstyrelsens pulje ’inklusionsprojekter for børn med handicap’, der har støttet med 3,9 millioner kroner. Superleder skulle oprindelig køre fra september 2015 til udgangen af 2018, men blev forlænget til oktober 2020.

Gennem projektet er 283 børn og unge blevet en del af foreningsidrætten – det er en smule under det opstillede mål på 308 børn. 206 børn er blevet holdinkluderet på 23 hold, og 77 børn er blevet enkeltinkluderet.