Parasport Danmark logo hvid.png

Idrætskoordinatorer løfter parasporten

Fredericia og Hjørring er blandt de 11 kommuner i Nord- og Sydøstjylland der har etableret en idrætskoordinator med fokus på blandt andet parasport. Det har betydet flere idrætstilbud til mennesker med handicap, og at parasport tænkes ind i eksisterende events.

Idrætskoordinatorer løfter parasporten

2020 skulle have været kulminationen på ’Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet’ - en ambitiøs treårig indsats for at styrke parasporten i et samarbejde mellem Parasport Danmark, Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), DIF, DGI og kommuner i Nord- og Sydøstjylland. Som med så meget andet har coronakrisen dog taget luften ud af ballonen. De mange restriktioner der er blevet pålagt foreningsidrætten og har forårsaget stribevis af aflyste og udskudte aktiviteter, har ramt de sårbare grupper særligt hårdt.

Når idrætten (forhåbentlig) kickstartes i 2021, er de 11 pilotkommuner, der har deltaget i Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet, imidlertid rigtig godt rustet til at levere kvalificerede idrætstilbud til mennesker med handicap. Mange var allerede før krisen rigtig godt i gang, fortæller projektleder Sarah Pedersen.

- Først og fremmest er der en øget bevidsthed på tværs af alle kommunerne om at sætte parasporten på dagsordenen. Det har både betydet, at der er udviklet helt nye idrætstilbud, og at eksisterende aktiviteter og events er blevet udviklet til bedre at rumme og tiltrække målgruppen, siger hun.

Resultatlisten tæller pr. 1. december 2020 næsten 50 nye fortløbende aktiviteter og 20 events, der enten er specifikt målrettet eller inkluderer mennesker med handicap.

Koordinator er nøglen

Selvom målsætningen er den samme alle steder, varierer de konkrete samarbejdsmodeller fra kommune til kommune.

- Der har fra starten været kæmpestor interesse for det her, uagtet at der ikke er mange ressourcer og at forudsætningerne er meget forskellige. Derfor arbejder vi heller ikke ud fra en bestemt model, men har tilpasset og udviklet indsatsen, så den passer de lokale forhold, siger Sarah Pedersen.

Fælles for alle 11 kommuner er dog, at de har skulle prioritere en idrætskoordinator, som arbejder på tværs i kommunernes forvaltninger og er bindeleddet mellem idrætsorganisationerne, kommunen og idrætsforeningerne.

- Det er det centrale i projektet, og de foreløbige erfaringer viser også, at det er nøglen til at få succes. Det der med, at der er én, der har den, har bare vist sig at have rigtig stor betydning. Idrætskoordinatoren er den røde tråd i den lokale indsats, siger Sarah Pedersen.

Fremad i Fredericia

I Trekantområdet er det ofte Vejle, der løber med overskrifterne, når det handler om parasporten, men i Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet er det Fredericia, der har taget teten. Her er det idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm, ”der har den”, og han har sit daglige udgangspunkt i kultur- og idrætsforvaltningen.

Kommunen var blandt de hurtigste til at vise interesse for projektet og har siden april 2019 sat gang i en række nye initiativer især rettet mod børn og unge med udviklingshandicap.

- Vi gik ind i det for at få nogen og noget at støtte os til, fordi vi havde en ambition om i højere grad at få denne her målgruppe i gang med at dyrke idræt. Selvom coronaen har begrænset os i år, synes jeg godt, man kan sige, at vi er lykkedes med det, siger Kristoffer Riddersholm.

Som ”projektets mand” i Fredericia har han bl.a. været med til at sikre, at kommunens specialskole og STU for første gang i 2019 deltog i den lokale idrætsfestival for 5.-6. klasser, og at kommunen har meldt sig som vært for en af Parasport Danmarks årlige sportsskoler. Måske vigtigst af alt har han spillet en vigtig rolle i at facilitere dialog og samarbejde mellem skoler, institutioner og idrætsforeninger.

- Den største gevinst for os har uden tvivl været, at vi har styrket det interne samarbejde på tværs af kommunen. Sammen med de forskellige aktører har vi videreudviklet nogle lokale idrætstilbud, så det er trygt og attraktivt at komme i gang, og vi har igangsat aktiviteter i en række mindre idrætter som fægtning, bueskydning, Esport og skydning, siger Kristoffer Riddersholm, der er overbevist om, at indsatsen vil fortsætte med uformindsket kraft.

- Bevæg dig for livet har været med til at fastholde os på sporet, og jeg tror på, at vi de sidste par år har fået implementeret nogle arbejdsgange, der gør, at vi helt naturligt tænker denne her målgruppe ind i vores aktiviteter fremadrettet.

Hul på bylden i Hjørring

I det nordjyske meldte Hjørring Kommune sig officielt ind i projektfællesskabet den 1. august sidste år med en målsætning om at udvide viften af idrætstilbud til voksne med særlige behov. Her landede ansvaret for projektet i Sundhed-, Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor Johannes Bak Baggesen blev udpeget som lokal idrætskoordinator.

- Hjørring Kommune havde besluttet, at man gerne ville være med her, men var indledningsvis kun klar til at afsætte tre timer om ugen til indsatsen. Det kommer man jo ikke så langt for. Men jeg var heldig, at min nærmeste leder gav mig mulighed for at prioritere området og sætte gang i nogle spændende ting, siger han.

Vigtigst, ifølge Johannes Bak Baggesen, har været ansættelsen af Maja Richter som sundhedsfaglig ekspert og gennemgående skikkelse i de lokale idrætstilbud for målgruppen.

- I min erfaring smuldrer tingene, hvis man bare kommer ind fra højre, sætter gang i noget nyt og så smutter igen. Det er alfa og omega at aktiviteterne ikke løber ud i sandet, når der bliver lagt nye vagtplaner. Derfor har det stor betydning, at alle kender og er trygge ved Maja, og at hun fast er med ude i aktiviteterne, fortæller han.

Siden projektstart er der etableret nye specialiserede tilbud for voksne med udviklingshandicap i dans, floorball, billard og badminton i almene idrætsforeninger, og der er planer om flere tilsvarende initiativer, når coronarestriktionerne atter er i bakspejlet.

- Vi har et mål om flere foreninger og flere borgere. Der er meget, vi drømmer om at komme i gang med og et stort uudnyttet potentiale ude på bostederne. Men vi har fået hul på bylden i Hjørring, og det er især fedt at se, hvordan klubberne har taget målgruppen til sig og langsomt udvider deres tilbud, så der er mulighed for at borgere med udviklingshandicap kan gnubbe lidt skuldre med de andre i klubben og blive inkluderet i fællesskabet, siger Johannes Bak Baggesen.

Selvom Bevæg dig for Livet – Parasport og Idræt for sindet på papiret udløber ved årsskiftet, har DGI og DIF givet tilsagn om, at midler og planer, der på grund af coronakrisen ikke kunne føres ud i livet i år, kan overføres til 2021.

 

BEVÆG DIG FOR LIVET – PARASPORT OG IDRÆT FOR SINDET

BDFL-PI er et samarbejde mellem DGI, DIF, DAI og Parasport Danmark og en del af den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet Bevæg dig for livet og har som mål at 75 pct. af den danske befolkning skal være idrætsaktive i 2025.

Parasport-indsatsen blev lanceret i 2018 med målet om at styrke idrætstilbuddene for mennesker med handicap i samarbejde med mindst 10 kommuner i Nord- og Sydøstjylland og herigennem gøre 2000 borgere idrætsaktive.

Der er underskrevet formelle samarbejdsaftaler med 11 kommuner: Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Morsø, Horsens, Vesthimmerland, Kolding, Mariagerfjord og Fredericia.

Parasport Danmark har haft den formelle ledelse over projektet, hvor formand John Petersson har været i spidsen for styregruppen.

BDFL-PI-samarbejdet udløber som udgangspunkt den 31. december 2020. Om projektet fortsætter og evt. udvides til andre landsdele afhænger bl.a. af resultaterne af en kommende evaluering.