Parasport Danmark logo hvid.png

Styrket indsats for fodboldspillere med handicap

DBU og Parasport Danmark arbejder tæt sammen om at skabe plads til fodboldspillere med handicap og andre med særlige behov i de danske klubber. Partnerskabsaftalen er netop forlænget frem til og med 2023 og skal bl.a. klæde trænerne i landets fodboldklubber endnu bedre på til opgaven.

Special Olympics-holdet i Seest Boldklub træner.
Special Olympics-holdet i Seest Boldklub træner.

– Sådan, godt reddet! Men nu skal vi altså spille kamp!
Der er gang i den på Seest Boldklubs baner i Kolding denne onsdag aften, hvor Special Olympics-holdet – for spillere med udviklingshandicap og andre særlige behov – træner. Spillerne er ved at være igennem aftenens boldøvelser og skud på mål, og der er sved på panden og smil på læben, inden den står på en afsluttende kamp.

For 21-årige Nanna Mieth giver træningen glæde og venskaber.
– Jeg er rigtig glad for at spille fodbold på grund af fællesskabet, og så er det bare sjovt at spille kampe og turneringer mod hinanden. Det er altid sjovt at spille med mine venner, siger hun.

Alle skal kunne gå til fodbold
For at give endnu flere spillere som Nanna mulighed for at spille fodbold i en af landets mange klubber, har DBU og Parasport Danmark i dag skrevet under på forlængelsen af en fælles aftale. Tidligere har de to forbund haft en samarbejdsaftale, men man har nu forpligtet hinanden endnu mere med indgåelsen af en partnerskabsaftale. Den har blandt andet fokus på at styrke turneringsstrukturen og på at ruste klubberne endnu bedre til opgaven gennem klubudvikling og træneruddannelse.

Formand for DBU, Jesper Møller, og formand for Parasport Danmark, John Petersson, underskriver partnerskabsaftalen.
For DBU er partnerskabet en naturlig del af det samfundsansvar, forbundet løfter i en række forskellige projekter, der også omfatter blandt andet fodbold for hjemløse og børn i udsatte boligområder. Alle skal føle sig velkomne i fodboldklubberne, siger formand Jesper Møller:
– Fodbold er for alle, også for mennesker med funktionsnedsættelser. Aftalen er meget vigtig for os, fordi den styrker trænerområdet og turneringsstrukturen og derfor giver de optimale rammer for, at spillere med handicap kan nyde sporten på lige fod med alle andre.

Hos Parasport Danmark glæder formand John Petersson sig også over aftalen.
– Fodbold er vores nationalsport, og rigtig mange børn, unge og voksne med handicap og andre særlige behov vil gerne gå til fodbold præcis som deres jævnaldrende kammerater. Derfor er vi rigtig glade for, at vi med partnerskabsaftalen styrker samarbejdet mellem parasporten og DBU, siger han og fremhæver særligt to områder:
– Det har stor betydning, at vores turneringer fremover kommer til at indgå i DBU’s officielle turneringssystem, og at der bliver udviklet et modul om fodbold for spillere med handicap, der fra 2022 skal indgå i DBU’s C-træneruddannelse. Vi håber, at det vil være med til at afmystificere det at have en eller flere spillere med et handicap på et hold, og at det samtidig giver trænerne en viden om, at der er et sted at gå hen, hvis de har brug for sparring.

Special Olympics-holdet u Seest Boldklub træner.

Stort aktiv for klubberne
Han suppleres af formand for Parasport Danmarks fodboldudvalg, Allan Nielsen, der er med til at udvikle modulet til træneruddannelsen.

– Når jeg er ude og hjælpe klubber med at komme i gang, er det næsten altid berøringsangsten, der er den største barriere – og nervøsiteten for, at det vil være besværligt eller tidskrævende. Men når de først kommer i gang, viser det sig at være helt ubegrundet, og de her spillere er et kæmpe aktiv i en klub på så mange områder. Den viden håber jeg, at vi kan få bredt meget mere ud bl.a. gennem modulet på træneruddannelsen.