Parasport Danmark logo hvid.png

Parasporten skal hjælpe mennesker i rehabiliteringsforløb

En ny samarbejdsaftale mellem Parasport Danmark og Vejlefjord Rehabilitering betyder, at patienter introduceres til parasporten i deres genoptræningsforløb og får hjælp til at komme godt i gang med idræt, når de udskrives.

Parasporten skal hjælpe mennesker i rehabiliteringsforløb
Vejlefjord Games bød på hygge, idræt og bevægelse i smukke omgivelser. Foto: Vejlefjord Rehabilitering

Der blev både tacklet i kørestole og udlevet Robin Hood-drømme med bue og pil, da patienter i genoptræningsforløb efter skader og operationer samt beboere med medfødte hjerneskader i denne uge tog del i Vejlefjord Games. Her blev de præsenteret for et udpluk af idrættens mange muligheder for mennesker med handicap eller særlige behov.

Omtrent 30 patienter og beboere i alderen 15 til 76 år var sammen med personalet på Vejlefjord Rehabilitering engageret i aktivitetsdagen, og foruden sved på panden og smil på læben fik de gode råd og kyndig vejledning af Parasport Danmarks underviserkorps.

- Deltagerne havde en rigtig hyggelig og anderledes dag med idrætten i fokus. Fysisk aktivitet er en meget stor del af hverdagen hos os, men ideen med Vejlefjord Games er at motivere dem til at fortsætte indsatsen på den lange bane efter hjemkomsten ved at vække deres interesse for nye sportslige udfordringer og muligheder for et aktivt idrætsliv, siger Birgitte Vikne, der er markedschef hos Vejlefjord Rehabilitering.

Som led i en ny samarbejdsaftale mellem Parasport Danmark og Vejlefjord Rehabilitering er det planen, at idrætsdagen bliver en tilbagevendende begivenhed. Derudover skal patienter og beboere introduceres til Parasport Danmarks portal ’Ny i parasporten’ og tilbydes besøg i lokale idrætsforeninger, der har særligt fokus på at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov.

- Vores patienter kommer fra hele Danmark, og når de rejser herfra og skal hjem til en ny hverdag, er det vigtigt, at der er nogen udover kommunen, der kan samle dem op og hjælpe dem videre. Der kan idrætten spille en afgørende rolle, og det kan Parasport Danmark være med til at starte op, siger Birgitte Vikne.

Samarbejdsaftalen skal sikre, at 75% af dem, der efterspørger et idrætstilbud via onlineportalen ’Ny i parasporten’, er idrætsaktive efter tre måneder.

- Vi ved, at mange mennesker med handicap eller særlige behov oplever, at det er en væsentlig udfordring at finde et relevant idrætstilbud eller opsøge en ny idrætsforening. Med ’Ny i parasporten’ tilbyder vi en håndholdt indsats, hvor vi har fokus på at finde et tilbud, der både socialt, geografisk og ikke mindst sportsligt giver mening, siger Parasport Danmarks breddechef Søren Jul Kristensen.

Han håber, at det aftalen med Vejlefjord Rehabilitering er den første i en række af tilsvarende aftaler med rehabiliteringsinstitutioner over hele landet.

- Hvis Parasport Danmark bliver mere synlige i rehabiliteringen, er vi overbeviste om, at vi kan hjælpe mange flere mennesker med handicap eller særlige behov i gang med at dyrke idræt i foreningslivet. Vi ved, at der er en del mennesker i rehabiliteringsforløb, der enten har en forestilling om, at idrætten ikke kan rumme deres behov, eller ikke selv har overskud til at række ud. Dem får vi får nu langt bedre mulighed for at tage hånd om, siger Søren Jul Kristensen.

Aftalen med Vejlefjord Rehabilitering skal evalueres i slutningen af 2023.

Om Vejlefjord Rehabilitering
Vejlefjord Rehabilitering tilbyder genoptrænings- og rehabiliteringsophold til patienter, der efter en hjerneskade, operation, skade eller ubalance i bevægeapparatet ønsker en målrettet træning i trygge rammer.

Læs mere på Rehabilitering og Genoptræning | Vejlefjord Rehabilitering