Parasport Danmark logo hvid.png

Nyt projekt skal fremme livskvalitet for børn og unge med funktionsnedsættelser

Parasport Danmark og Parasport Frederiksberg samt forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL), Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU) går nu sammen om projektet FRAME X, der er støttet af Elsass Fonden.

Nyt projekt skal fremme livskvalitet for børn og unge med funktionsnedsættelser
Frame Running, der er en dansk opfindelse, kan hjælpe børn og unge med handicap til et aktivt liv. Foto: Parasport Frederiksberg

Børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, herunder CP, er mindre fysisk aktive og deltager mindre i sociale fællesskaber. Dette kan have en negativ betydning for både deres fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. Med en bevilling på omkring 2.48 mio. kr. fra Elsass Fonden vil projektgruppen udvikle og teste implementeringen af motiverende og praksisorienterede Frame Running-aktiviteter, som kan udbredes i skole og foreningsliv. Målet er at disse aktiviteter vil forbedre funktionsevne, fremme deltagelsen i fysisk aktivitet og øge livskvaliteten for målgruppen.

- Vi ved, at børn og unge med fx CP oplever begrænsninger, når de skal udføre almindelige aktiviteter i dagligdagen, som cykling eller løb. Ofte er der brug for tilpassede og motiverende træningsaktiviteter. En trehjulet Frame Runner-løbecykel giver selv personer med moderate til svære funktionsnedsættelser mulighed for at opleve fornemmelsen af selvstændig løb, fortæller Jens Molin Højberg fra Parasport Frederiksberg, der har et ansvar i projektet.

Frame Running er en dansk opfindelse, men der mangler mere forskningsbaseret viden om virkninger og udbredelse. FRAME X-projektet kobler praksis- og forskningsaktiviteter, og i den forbindelse udtaler udviklingschef Søren Jul Kristensen fra Parasport Danmark:
- Jeg ser en stor værdi i at koble praksisudvikling og forskning. Det giver os mulighed for at belyse de positive påvirkninger af Frame Running-aktiviteter, som vi observerer i praksis, og danner et solidt fundament for at udvikle og forbedre vores praksis. Dette vil i sidste ende gavne børnene, de unge og deres familier.

Den evidensbaserede tilgang har til hensigt at styrke projektets indsatser, sikre en grundig evaluering og ikke mindst understøtte udbredelse af projektets erfaringer.

Fælles vision og tværfagligt samarbejde
Projektets overordnede vision er at fremme lighed i sundhed ved at give denne gruppe af børn og unge de rette ressourcer og tilbud, der understøtter og muliggør forbedring af deres sundhed i bred forstand.

I udviklingen og implementering af de nye løsninger deltager aktører fra både forskning og praksis i et tæt tværfagligt samarbejde, der også involverer det sundheds- og socialfaglige område, frivillige foreninger og inddragelse af familier.

- Det kræver samarbejde på tværs af institutioner, organisationer, sektorer og familier at udvikle nye og langtidsholdbare løsninger, der adresserer kendte barrierer og styrker mulighederne for deltagelse i bevægelsesskaber for disse børn og unge – og det understøttes klart af nyere viden på området, siger projektleder Camilla Marie Larsen, der er lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Projektet er centreret om fire kommuner og løber fra august 2024 til december 2027.

Fakta om projektet
Hovedansøger er lektor og ph.d. Camilla Marie Larsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, gæsteforsker ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Projektet er finansieret af Elsass Fonden med 2.482.550 millioner kr. og den Tværgående forskningspulje ved UCL på 1.050.000 million kr. Der ansøges forsat om projektmidler til at realisere alle ønskede dele af projektet.

Projektpartnere er: Parasport Danmark, Parasport Frederiksberg, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet (SDU), Ortopædkirurgisk forskningsenhed ved Odense Universitets Hospital (OUH) samt Lunds Universitet i Sverige.

Projektet forankres ved Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning i UCL og i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), der er et samarbejde mellem UCL, UC SYD og SDU.

Projektkommuner: Frederiksberg, Odense, Kolding og Randers.

Projektet består af praksis og forskningsaktiviteter i fire arbejdspakker:

  • Etablering af samarbejdsnetværk og praksisnær vidensopbygning om funktionaliteten af tværfaglige samarbejder mellem kommune, skole, fritidsaktører og familier.
  • Rekrutterings- og formidlingsindsatser for målgruppen.
  • Etablering af Frame Running-forløb i foreninger og specialskoler samt evaluering af virkning af Frame Running aktiviteter ift. funktionsevne, deltagelsesgrad og livskvalitet.
  • Udbredelse af projektets erfaringer gennem vidensdeling til klargøring af forløb i andre danske kommuner samt praksisnær videnskabelig formidling.

Kontakt
Camilla Marie Larsen, ph.d., Lektor (projektleder)
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og gæsteforsker ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
E-mail: cmla2@ucl.dk

Jens Molin Højberg, klubkonsulent (arbejdspakkeansvarlig)
Parasport Frederiksberg (medlem af Parasport Danmark)
E-mail: jgh@parasportfrederiksberg.dk