Parasport Danmark logo hvid.png

Mindeord om Finn Hundsholdt Larsen

Formand for Fællesudvalget for Sejlads for Handicappede, Finn Hundsholt Larsen, er død.

Mindeord om Finn Hundsholdt Larsen

Finn Hundsholt Larsen, en af parasejlsportens mest dedikerede frivillige, er gået bort efter en tragisk ulykke under bådklargøring. Han var formand for Fællesudvalget for Sejlads for Handicappede, som er etableret i samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Parasport Danmark.

Gennem mange år var han engageret i Dansk Sejlunions arbejde med sejlads for fysisk handicappede, først som menigt medlem af udvalget og siden hen som formand. Finns deltagelse i udvalget havde sit naturlige udspring fra hans engagement i Sønderborg Yacht-Clubs arbejde med sejlads for fysisk handicappede.

Med sin store erfaring som sejler og sin praktiske viden om undervisning af fysisk handicappede var Finn en stor støtte for klubber, som ønskede at etablere eller reetablere afdelinger for handicappede. Finn havde altid overblik over klubbernes aktiviteter og kunne derfor hjælpe med at placere egnet materiel de steder, hvor behovet var størst.

Finns arbejde favnede både oplevelsessejlads, ”lær at sejle” og kapsejlads for handicappede - og alle elementerne blev tillagt den samme værdi.

Engagementet i Dansk Sejlunion bragte også Finn i kontakt med Parasport Danmark og andre handicaporganisationer, hvor han altid var parat til at yde en indsats. 

Finn var sejler og et foreningsmenneske, som altid var klar til at hjælpe, hvis det styrkede fællesskabet i hans klub eller i Dansk Sejlunion.

Finn Hundsholt Larsen blev 78 år. Han efterlader sig hustruen Birthe. Bisættelsen finder sted 13. april 2021 kl. 12.30 i Marie Kirken i Sønderborg.

Æret være Finn Hundsholt Larsens minde.