Parasport Danmark logo hvid.png

Bredt samarbejde baner vejen for nyt bowlingtilbud i Køge

Ravnsborg Bowlingklub er klar til at starte et hold op for børn og unge med særlige udfordringer. Klubben har i samarbejde med Danmarks Bowlingforbund, Parasport Danmark, lokale idrætsforeninger og Køge kommune forberedt opstarten af holdet.

Ung bowlingspiller giver en thumbs up. Foto: Parasport Danmark
Parasport Danmark og DBwF vil have flere børn og unge med handicap eller særlige behov i gang med at dyrke bowling. På billedet er det partner Emil Rasch ved Special Olympics World Games i Abu Dhabi 2019. Foto: Parasport Danmark

Ideen om at starte et bowlinghold for børn og unge med særlige behov spirede så småt efter lokale dialogmøder i efteråret 2019. Det indledende skridt fra klubben blev taget ved at kontakte udviklingskonsulenten med ansvar for børn og unge i Danmarks Bowling Forbund (DBwF), og i forlængelse heraf blev Ravnsborg Bowlingklub sat i forbindelse med Parasport Danmark, der har en stor ekspertise indenfor parasport generelt, men i særdeleshed også med bowling for voksne med handicap eller særlige behov.

Parasport Danmark og DBwF har indgået en samarbejdsaftale, der betyder at Parasport Danmark har ekstra fokus på at hjælpe bowlingklubber, som har en interesse i at opstarte tilbud til børn og unge med handicap eller særlige behov. Samarbejdet har sit udgangspunkt i Skole OL, der er med til at give klubberne en platform til at vise bowling frem demonstrere potentialet i forhold til at skabe gode rammer for børn og unge med særlige behov. Derudover bidrager både Skole OL og Køge Kommune med lidt økonomi, så der er mulighed for en beskeden aflønning af trænere og unge hjælpetrænere til holdet. Det er med til at sikre, at det er muligt at starte holdet op på ordentlig måde, hvor der er de rette mennesker til stede.

Samarbejdet med Køge kommune og lokale idrætsforeninger

Samarbejdet mellem klubbens repræsentant Thomas Jørgensen og Parasport Danmarks konsulent på området førte til kontakt til Køge Kommune for at finde ud af, hvad kommunen kunne bidrage med af støtte i form af økonomi og viden, samt for at få adgang til den viden og erfaring andre lokale klubber måtte ligge inde med omkring parasporten.

Køge Kommune åbnede for at hjælpe på alle mulige måder både økonomisk, men også ved at skabe et forum, hvor klubber med interesse i parasport kunne mødes. Det første møde for klubberne var i forbindelse med Køge Kommunes indsats omkring Bevæg dig for livet-projektet. Her blev de første kontakter på tværs af klubberne skabt på et møde i midten af januar 2022 med deltagelse af flere aktører på parasport-området, herunder konsulent på børn og unge området i DBwF.

Generelt var der en helt enorm hjælpsomhed klubberne imellem, hvor fokus ikke var på at opnå flest mulige medlemmer, men i stedet at hjælpe hinanden til at skabe så gode forhold for børn og unge med særlige behov som muligt i Køge kommune.

På baggrund af det grundige forarbejde er Ravnsborg Bowlingklub nu nået til den sjove del, nemlig at få de unge mennesker ud på banerne og ind i foreningen.