Parasport Danmark logo hvid.png

Vil du gøre en forskel for breddeidrætten?

Breddeudvalget i Parasport Danmark søger et nyt medlem. Vil du være med til at udvikle breddeidrætten i Parasport Danmark, så er en plads i Breddeudvalget måske vejen.

Vil du gøre en forskel for breddeidrætten?
Nu er chancen der for at komme helt tæt på breddeidrætten i Parasport Danmark. Arkivfoto: Lars Møller.

Breddeudvalget beslutter de overordnede retningslinjer og budgetter for arbejdet med breddeidrætten i Parasport Danmark. Breddeaktiviteter i Parasport Danmark varetages i høj grad af de 30 idrætsudvalg, hvor Breddeudvalget ud fra handlingsplaner og budgetter fordeler midler til idrætsudvalgene. Desuden har Breddeudvalget det politiske ansvar for en række tværgående aktiviteter herunder Sportsskoler, Special Olympics Idrætsfestival og andre Special Olympics-aktiviteter.

Breddeudvalget består af fem medlemmer: En formand, en økonomiansvarlig og tre øvrige medlemmer. Udvalget afholder fire-seks møder årligt (minimum halvdelen af møderne er via Skype). Sammen med forbundets breddestab behandler vi løbende ansøgninger fra Parasport Danmarks ca. 30 forskellige idrætsudvalg og vurderer løbende bevillinger til andre aktiviteter. Som medlem af Breddeudvalget vil du derfor jævnligt modtage nyhedsmails fra breddekonsulenten, hvor du skal behandle ansøgninger fra idrætsudvalgene og tage stilling til andre løbende sager.

At være frivillig i Breddeudvalget giver dig således en unik mulighed for at få indblik i mangfoldigheden i parasporten og sætte retning for breddearbejdet i Parasport Danmark.

Interesseret?
Har du lyst til at stille op til Breddeudvalget, skal du skrive til breddekonsulent Anette Svejstrup på asv@parasport.dk. Du skal derefter vælges til udvalget på Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde, der afholdes på Scandic i Kolding den 29. august 2020. Der kan være flere, der stiller op til den ledige plads.

Mere information
Arbejdet i Breddeudvalget er frivilligt og ulønnet. Du får dækket eventuelle kørselsomkostninger i forbindelse med møder. Du kan læse om Breddeudvalgets overordnede ansvarsområder her.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte breddekonsulent Anette Svejstrup på asv@parasport.dk eller tlf. 20 99 03 44. Du er også velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer af Breddeudvalget – find kontaktinformation her.