Parasport Danmark logo hvid.png

Styrket samarbejde omkring CP-fodbolden i Danmark

Siden februar 2020 har FC Storebælts faciliteter været nationalt træningscenter for Parasport Danmarks landshold og talenthold i fodbold for spillere med cerebral parese (spasticitet). Nu har FC Storebælt og Parasport Danmark udvidet samarbejdet og forlænget aftalen.

FC Storebælt og Parasport Danmark udvidet samarbejdet. Arkivfoto: Morten Olsen.
FC Storebælt og Parasport Danmark udvidet samarbejdet. Arkivfoto: Morten Olsen.

Formålet med den nye samarbejdsaftale er at sikre endnu bedre rammer for CP-fodboldlandsholdet og -talentholdet, så CP-fodbold kan fortsætte den positive udvikling i Danmark.

Med aftaleforlængelsen overtager FC Storebælt i praksis Parasport Danmarks talentholds- og landsholdsaktiviteter ud fra et ønske om at sikre en mere stabil organisering og koordinering af landsdækkende fodboldaktiviteter for spillere med cerebral parese – og at samle dem ét sted. Aftalen løber fra den 1. februar 2021 til den 31. december 2023.

Det er håbet, at den nye aftale fremadrettet vil give FC Storebælt bedre vilkår i forhold til at varetage både klub-, talentholds- og landholdsaktiviteter ved at eliminere nogle administrative led, og det glæder formand Rune Ravn:
– Med den nye aftale får vi endnu bedre mulighed for at organisere klub- og landsholdssamlinger, så de støtter og supplerer hinanden, og vi vil gerne takke Parasport Danmark for det gode samarbejde. En fælles træner for både klub- og landshold har således bedre mulighed for at følge spillernes træningsindsats og udvikling, og med talentholdet står vi også for at udvikle den næste generation til CP-landsholdet. Aftalen samler ekspertise og ressourcer inden for CP-fodbold et centralt sted i Danmark, og den gør klubben endnu mere attraktiv for CP-fodboldspillere i alle aldre. Det er et spændende projekt, som jeg håber, vil nyde fortsat opbakning fra alle involverede.


Hos Parasport Danmark glæder breddechef Søren Jul Kristensen sig over de nye rammer i aftalen, som kommer spillere og trænere til gode:
– Denne aftale er primært lavet af hensyn til spillerne. Nu skal spillerne kun forholde sig ét team af trænere, og de slipper for at skulle prioritere mellem klub- og landsholdsaktiviteter. Det bliver godt for spillernes og holdets udvikling.

Om CP-fodbold
CP-fodbold er for spillere, som har cerebral parese (spasticitet) eller et motorisk handicap som resultat af en hjerneblødning eller blodprop. Spillerne skal kunne løbe og gå uden brug af hjælpemidler. Der spilles på 7-mandshold og -baner og efter almindelige fodboldregler med enkelte undtagelser.

Læs mere på FC Storebælts hjemmeside og generelt om fodbold for spillere med handicap på Parasport Danmarks hjemmeside.