Parasport Danmark logo hvid.png

Sportslejr vil skabe glæde og overskud i hverdagen gennem fællesskab

Over syv dage i december skal en gruppe deltagere, der er udfordrede af deres fysiske handicap og som ønsker at komme i gang med at dyrke sport, i fællesskab prøve kræfter med en bred palette af sportsgrene og aktiviteter under sydens sol.

Sportslejr vil skabe glæde og overskud i hverdagen gennem fællesskab

Club La Santa på Lanzarote er rammen om sportslejren, der arrangeres af Parasport Danmark med midler fra Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. Målet er at inspirere deltagerne til at gøre idrætten til en del af hverdagen hjemme i Danmark. På sportslejren, der finder sted fra 13. til 20. december, vil deltagerne blandt andet blive introduceret til svømning, atletik og basketball.

Der har i år været enorm stor interesse i at deltage i sportslejren, og med over 120 ansøgninger er der nu blevet udvalgt 18 deltagere, der gennem en uge på Club La Santa skal stifte bekendtskab med parasporten.

En af de udvalgte deltagere er Anne Cathrine Jensen på 26 år, der har diagnosen multipel sclerose. For Anne Cathrine var det særligt muligheden for at afprøve sportsgrene, der ikke er så tilgængelige for hende herhjemme, der gjorde hende interesseret i sportslejren.

- Jeg håber på at blive introduceret for en sportsgren, som jeg kan tage med hjem og involvere mig mere i. Jeg har i min barndom, før jeg fik min diagnose, både dyrket håndbold og fodbold. Gennem det har jeg fundet ud af, at holdsport er noget der motiverer mig, så det vil jeg rigtig gerne prøve af, fortæller Anne Cathrine og fortsætter:

- Når det er sammen med andre mennesker, der også er fysisk udfordret på den ene eller anden måde, gør det fra start af, at man føler at man passer bedre ind, og der er en anden forståelse. Jeg håber, at jeg får skabt nogle nye relationer og møder nogle mennesker, som jeg kan holde kontakten med fremover, og hvor vi forhåbentlig kan bakke hinanden op i de nye sportsgrene.

Deltagerne på sportslejren er udvalgt på baggrund af en række kriterier, hvoraf der særligt har været fokus på, at deltagerne er udfordret af deres økonomi og bevægelseshandicap.

En pause fra hverdagens udfordringer

Under vejledning af Parasport Danmarks instruktører er turens fokus at give deltagerne mulighed for at finde en sportsgren, der passer til dem. Efter hjemkomsten hjælper Parasport Danmark de medvirkende med at finde frem til et lokalt idrætstilbud.

Projektleder på sportslejren, Anni Vestergaard Horsted, ser også sportslejren som en unik mulighed for deltagerne for at knytte tæt kontakt til et engageret trænerteam, der kan hjælpe med at gøre motion til en del af hverdagen og give mod på at melde sig ind i en ny sportsklub.

- Det bliver en uge med intensivt fokus på motion, fællesskab og det at bryde grænser. Det kan være svært at selv at komme i gang med at dyrke idræt, og finde den rigtige sport og klub der passer til en. Men på sportslejren bliver man en del af et fællesskab, og det forpligter på en god måde folk til at tage del i aktiviteterne, fortæller Anni Vestergaard Horsted, der også ser sportslejren som et sted, hvor deltagerne har mulighed for personlig udvikling:

- Sportslejren kan give et pusterum til deltagerne, og kan være med til at sætte nogle af hverdagens udfordringer på pause for en stund. Vi håber selvfølgelig på, at deltagerne kan få nye venskaber for livet, og samtidig få øget deres livskvalitet og få et boost af velvære og selvtillid gennem idrætten.

Glæde gennem fællesskaber

Sportslejren er blevet til gennem et samarbejde med Bevica Fonden, Bevica Legater og Vanførefonden, der sammen uddeler puljen ”Den gode oplevelse i et fællesskab med andre”. Med midlerne fra puljen har Parasport Danmark skabt sportslejren, hvor puljens formål kan blive båret ud i livet, kombineret med Parasport Danmarks mål om at få flere fysisk udfordrede i gang med at dyrke idræt.

- Vi ser dagligt, hvordan deltagelse i foreningsidrætten og sociale fællesskaber omkring idræt giver mennesker med handicap mere glæde og større overskud i hverdagen. Men vi ved også, at det kan være svært at komme i gang med parasporten ikke mindst hvis man også har økonomiske udfordringer, siger Søren Jul Kristensen, der er breddechef i Parasport Danmark.

Også parterne bag puljen er meget positive over Parasport Danmarks tiltag, og ser store muligheder i at kombinere idrætten og de sociale fællesskaber. Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden, udtaler på vegne af parterne bag puljen:

- Vi er utrolig glade for, at vi sammen med Parasport Danmark kan give en gruppe af mennesker, der er lidt udfordret, mulighed for at afprøve forskellige sportsgrene og den vej rundt forhåbentlig få mod på og lyst til at fortsætte. Vi tror på, at fysisk aktivitet i et fællesskab med andre er godt for os alle sammen, og nogle gange skal der bare noget særligt til, før vi kommer i gang.

Om Bevica Fonden og Vanførefonden

Puljen ”Den gode oplevelse i et fællesskab med andre” er en fælles pulje for personlige legater, som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. Formålet med puljen er at give mennesker, der er udfordret af deres handicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser sammen med andre. Den bærende tanke er, at vi alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber.

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond med en vision om at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Puljen er oprettet sammen med Bevica Legater, der yder støtte til mindre projekter, som styrker livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap.

Vanførefonden har i mere end 60 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for mennesker med bevægelseshandicap i Danmark.