Parasport Danmark logo hvid.png

Sportslejr på La Santa: Fællesskab som motivation

Forberedelserne til årets sportslejr på Club La Santa er i fuld gang, og som et led i processen bliver deltagerne præsenteret for en række oplæg i tiden op til sportslejren. Denne gang var der motivation på programmet.

Sportslejr på La Santa: Fællesskab som motivation
Træningsfysiolog Henrik Duer (øverst t.v.) holder oplæg for årets deltagere på Sportslejren på La Santa.

Til november skal en gruppe udvalgte deltagere afsted på en sportslejr på Club La Santa på Lanzarote. Her skal de i fællesskab afprøve nye sportsgrene, og formålet med lejren er, at deltagerne bliver aktive i idrætsforeninger efter hjemkomst til Danmark. 

For at styrke deltagernes forudsætninger for at få mest ud af sportslejren og tiden efter, er der i år planlagt et forløb for deltagerne, hvor de gennem en række oplæg forud for turen skal få gang i sunde vaner i hverdagen. 

I denne omgang var temaet 'motivation'. Til at inspirere deltagerne til at få gang i sunde trænings- og kostvaner holdte træningsfysiologen Henrik Duer et oplæg. Henrik Duer har i sin karriere trænet mange elitesportsfolk og har stor fokus på at guide folk til større sundhed, vægttab og livsstilsændringer. 

- Jeg er glad for at kunne bidrage med inspiration og motivation i forhold til at deltagerne kan komme i mål med deres træning og sundhed. Det var meget spændende at holde oplæg for en gruppe, som har nogle andre udfordringer end dem jeg normalt holder foredrag for, fortalte Henrik Duer om oplægget. 

Inden oplægget havde deltagerne mulighed for at sende specifikke spørgsmål til Henrik Duer, og oplægget fokuserede blandt andet på hvordan man genfinder motivationen til at være fysisk aktiv, hvordan man kan prioritere sunde vaner i en travl hverdag og hvordan man kan bruge fællesskabet som en motivationsfaktor. 

Henrik Duer rundede oplægget af med et simpelt og motiverende budskab til deltagerne: 

- Der er ingen der har fortrudt at blive fysisk aktive, det eneste man kan fortryde er, at man ikke er blevet det noget før.

Fokus på forløbet
Det er et nyt tiltag, at der op til sportslejren i november vil være fokus på at sprede oplevelsen ud over længere tid ved at skabe et online fællesskab for deltagerne, som skal understøtte det gode sammenhold over tid.  

 - Efter erfaringer fra vores sportslejr i 2019 ønskede vi at give fremtidige deltagere endnu bedre betingelser for personlig udvikling og forandring. Derfor har vi valgt at sætte fokus på forløbet både før, under og efter turen til Club La Santa, ved at opfordre deltagerne til aktivt at tage del i det online fællesskab, fortæller projektleder Torben Hahn Nygaard fra Parasport Danmark. 

Målet med det online fællesskab er at give deltagerne et sted, hvor de kan dele erfaringer og læring og styrke gruppens sammenhold inden afgang i november. Der er i år også tilknyttet en coach til forløbet, og der vil blive sat fokus på deltagernes personlige mål, samt kost, fysik og mental træning. Oplægget om motivation var andet oplæg i rækken. 

Om Bevica Fonden og Vanførefonden 

Sportslejren på Club La Santa er blevet til gennem puljen 'Den gode oplevelse i et fællesskab med andre'. Det er en fælles pulje for personlige legater, som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. Formålet med puljen er at give mennesker, der er udfordret af deres handicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser sammen med andre. Den bærende tanke er, at vi alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber. 

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond med en vision om at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Puljen er oprettet sammen med Bevica Legater, der yder støtte til mindre projekter, som styrker livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap. 

Vanførefonden har i mere end 60 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for mennesker med bevægelseshandicap i Danmark.