Jubilæums Logo Til Parasport.Dk

Spørgsmål og svar vedr. corona-restriktioner

Fra onsdag den 21. april kan børn og unge til og med 18 år og voksne over 70 år igen møde op til indendørs træning i den lokale idrætsforening.

Spørgsmål og svar vedr. corona-restriktioner

Det står klart, efter at en politisk aftale faldt på plads den 16. april 2021. Voksne over 18 år desværre må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Går alt efter planen, vil de kunne tage del i idrætsfælleskabet indendørs fra den 6. maj.

Få svar på de mest typiske spørgsmål i forbindelse med denne første fase af åbningen af indendørsidrætten nedenfor.

Spørgsmål og svar om genåbningen af indendørsidræt

Må en 18-årig deltage i indendørs træning som en del af gruppen børn og unge under 18 år?
Ja, der er tale om børn og unge til og med 18 år.

Må vi arrangere indendørs træning for flere grupper samtidig?
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner (max 25 personer for børn og unge under 18 år og max 10 personer for voksne over 70 år).

I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.

Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
Det er endnu ikke afklaret, men forventes at ligge fast i begyndelsen af næste uge, når Kulturministeriet er klar med de endelige retningslinjer.

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Hvem gælder kravet om coronapas for?
Kravet om coronapas omhandler udelukkende indendørs idræt, hvor følgende gælder:

  • Der ER krav om coronapas for voksne over 70 år.
  • Der er IKKE krav om coronapas for børn og unge under 18 år.
  • Det er IKKE forventningen, at der vil være krav om coronapas for trænere. En endelig afklaring afventer retningslinjerne fra Kulturministeriet, som er klar i begyndelsen af uge 16.

Hvem er praktisk og juridisk ansvarlig for at tjekke for coronapas?
Vi afventer en afklaring på dette, når retningslinjerne fra Kulturministeriet er klar primo uge 16.

I forbindelse med næste fase vil DIF arbejde videre for, at den planlagte coronapas-ordning for voksne bliver droppet for det frivillige foreningsliv indendørs.

Må der være tilskuere til træning hhv. indendørs og udendørs?
Nej, det er fortsat ikke tilladt at have tilskuere – hverken til træning eller kampe. Det gælder både indendørs og udendørs.

Må vi benytte vores omklædningsrum?
Det er endnu ikke afklaret, men forventes at ligge fast i begyndelsen af uge 16, når Kulturministeriet er klar med de endelige retningslinjer.

Nyttige links
DIF.dk/corona
Q&A på Kulturministeriets hjemmeside
Coronasmitte.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed

 

HVOR KAN JEG FÅ MERE AT VIDE?

Husk at følge med i de nyeste justeringer på www.dif.dk/corona

For mere specifikke retningslinjer for de enkelte idrætsgrene henviser vi til det respektive specialforbund. Findes der ikke et sådant for idrætten, eller har man spørgsmål, der særligt vedrører deltagere med handicap, så kontakt jeres idrætskontakt i Parasport Danmark. Find idrætskontakten på Parasport.dk/idraetter 

KOM GODT I GANG IGEN 

Vi har spurgt en række frivillige i klubber og udvalg samt ansatte i Parasport Danmark om gode råd ifht. at komme godt i gang igen efter nedlukningen. Deres tilbagemeldinger og bedste råd er samlet i inspirationsmaterialet ”Et godt comeback for klubber i Parasport Danmark efter coronaen”, som kan findes her:
Et godt comeback i for klubber Parasport Danmark efter coronaen

Download hæftet som PDF-fil ved at klikke her.