Parasport Danmark logo hvid.png

SOMMERAKTIVITETSPULJEN 2023 ER ÅBEN

Nu er det muligt at søge støtte til din idrætsforenings sommeraktivitet for børn og unge med handicap eller særlige behov.

SOMMERAKTIVITETSPULJEN 2023 ER ÅBEN

Som et nyt initiativ åbner Parasport Danmark sommeraktivitetspuljen, som gør det muligt for forbundets medlemsforeninger at søge støtte til sommeraktiviteter for børn og unge med handicap eller særlige behov. Foreningerne bestemmer selv, hvad sommeraktiviteterne skal indebære.

Sommeraktivitetspuljen er på et begrænset beløb, og ansøgninger, der modtages inden den 5. marts 2023, bliver prioriteret og besvaret inden den 10. marts. Efterfølgende ansøgninger vil blive besvaret inden for 14 dage. Puljen lukker, når pengene er opbrugt eller senest den 15. juni 2023

For yderligere information om sommeraktivitetspuljen og ansøgning se her

Kontakt
Idrætskonsulent Henrik Rye Rasmussen 
Tlf.: 24 45 96 48
hrr@parasport.dk