Parasport Danmark logo hvid.png

Søg tilskud til foreningsaktiviteter efter corona-pausen

Idrætsforeninger kan nu få op til 50.000 kr. i økonomisk støtte til aktiviteter, der modvirker mistrivsel og ensomhed blandt personer med handicap ved at sikre deres deltagelse i lokale idræts- og foreningsfællesskaber.

Søg tilskud til foreningsaktiviteter efter corona-pausen
Corona-krisen har været særligt udfordrende for nogle handicapgrupper, der savner at være en del af idrættens sociale fællesskaber.

Corona-krisen har siden marts sat en stopper for langt størstedelen af idrætsaktiviteterne i Parasport Danmarks medlemsklubber, og mange idrætsudøvere i parasporten mærker konsekvenserne i form af social isolation og ensomhed. Dertil kommer, at mange mennesker med handicap har vanskeligt ved på egen hånd at være fysisk aktive med fx gå-, løbe- og cykelture. Nu er der hjælp at hente for de foreninger, der brænder for at kickstarte aktiviteterne og hjælpe medlemmerne tilbage i idrættens fællesskaber.

Kulturministeriets ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen” skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter i 2020. Ansøgningerne skal være mellem 10.000 og 50.000 kr. og kan indsendes løbende frem til 1. oktober i år, eller indtil der er fordelt 5 mio. kr. i alt. Svar på ansøgninger kan forventes inden for ca. 10 dage.

Som klub kan I fx søge tilskud til aktiviteter, der gør de første ordinære træninger til noget ganske særligt – eller I kan invitere jeres medlemmer til ekstraordinære sociale træninger. Træningen kan fx krydres med:

  • Besøg af borgmesteren eller en lokal kendis
  • Fællessang med jeres lokale svar på Phillip Faber
  • Rundbold i parken
  • Grillpølser til afslutning

Der er umiddelbart kun få begrænsninger for, hvad der kan søges støtte til, men puljen støtter ikke almindelige drifts- og administrationsomkostninger, uspecificerede projektomkostninger, diæter og udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse. Projektets aktiviteter skal desuden overholde de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. begrænsning af corona-smitte.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer det indsendte ansøgningsmateriale på baggrund af projektets relevans for målgruppen set i forhold til puljens formål om at mindske ensomhed og mental mistrivsel. Derudover vægtes projektets realiserbarhed og evne til at sikre målgruppens deltagelse i aktiviteten.

I ansøgningen skal foreninger opgive navn og kort beskrivelse af samarbejdspartner(e) i projektet. Her kan man som medlemsklub skrive Parasport Danmark.

Læs mere om puljen her, hvor der også findes links til ansøgningsskema og budgetskema.

Ønsker I sparring til at få lavet en ansøgning, er Parasport Danmarks idrætskonsulenter klar til at hjælpe.

Kontakt
Line Damkjær Kruse, e-mail: ldk@parasport.dk, tlf.: 51 28 71 35
Stine Sloth Jensen, e-mail: ssj@parasport.dk, tlf.: 61 18 57 03
Jørn Erik Simonsen, e-mail: esi@parasport.dk, tlf.: 20 77 57 59