Parasport Danmark logo hvid.png

Søg støtte fra tre nye hjælpepuljer

Fra onsdag d. 7. juli 2021 kl. 12 kan idrætsforeninger søge økonomisk hjælp til en lang række tiltag i genstarten efter coronanedlukningen samt som kompensation for manglende indtjening grundet coronarestriktioner.

Søg støtte fra tre nye hjælpepuljer
Udendørstræning hos AB Håndbold Special. Foto: Lars Møller

Den lavere aktivitet grundet coronanedlukningerne har ikke bare kostet på fællesskabet. Mange foreninger har også lidt økonomiske tab. Derfor er der oprettet tre puljer, som idrætsforeninger kan ansøge, til at dække tab efter coronanedlukning eller til at hjælpe i genstarten af fællesskaberne.

Coronanedlukningerne synger heldigvis på sidste vers, og medlemsforeningerne i Parasport Danmark kan i stort omfang genoptage deres trænings-, stævne- og turneringsaktiviteter. Det er noget mange af foreningernes medlemmer og frivillige har set frem til, men det er samtidigt også noget, der mange steder ikke bare sker helt af sig selv.

Netop derfor er der nu åbnet for tre puljer, som kan hjælpe til at kickstarte foreningsidrætten. De tre puljer ansøges alle på samme måde - men hvad der kan søges penge til er forskelligt fra pulje til pulje.

Læs mere om de tre puljer, og hvordan I ansøger her.  

DIF og DGI's genstartspulje 

Denne pulje kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Genstartspuljen kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

Genstartspuljen består af to beløbskategorier: 0 – 50.000 kr. og 50.001-150.000 kr. Det mest relevante og ansøgningsmæssigt ukomplicerede for Parasport Danmarks medlemsklubber er ansøgninger op til 50.000 kr. Her gælder først-til-mølle-princippet og ansøgningsfristen i denne kategori er den 30. september 2021. Ansøgninger behandles løbende, og der tilstræbes en svarfrist på fire uger.

Puljen støtter både projekter, der handler om foreningernes grundlæggende idrætsaktiviteter, og initiativer der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet. Fx:

  • Åbent Hus arrangementer
  • Fastholde og støtte de frivillige efter coronanedlukningen
  • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart
  • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag osv. (uden deltagerbetaling)
  • Prøvemedlemsskaber for nye medlemmer
  • Indkøb af idrætsmateriel

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

Denne pulje genåbner og henvender sig til idrætsforeninger, som har mistet indtægter på grund af blandt andet aflyste arrangementer, manglende mulighed for at tjene penge på eksterne arrangementer, manglende kontingentbetaling eller manglende sponsorstøtte.

Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DGI og/eller DIF. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

 

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter

Denne pulje støtter lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Puljen for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

Fælles for de tre puljer er, at det ikke er et krav, at en forening er medlem af DGI og/eller DIF.

Baggrund om puljerne

Puljerne er oprettet på baggrund af en række politiske aftaler som et bredt udsnit af folketingets partier står bag.
For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge midlerne i fælles puljer.