Parasport Danmark logo hvid.png

Parasport-foreninger får tilskud til nye aktiviteter for medlemmerne

Kulturministeriets pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen giver økonomisk tilskud til klubber, der er med til at bekæmpe ensomhed og isolation.

Parasport-foreninger får tilskud til nye aktiviteter for medlemmerne

Opdatering 7. august. Midlerne for sårbare og udsatte er opbrugt og kan ikke længere søges.

Siden slut-maj har det været muligt for idrætsforeninger at søge tilskud til nye aktiviteter, der har til formål at øge livskvaliteten hos mennesker med handicap under coronakrisen. Muligheden har flere af Parasport Danmarks medlemsklubber udnyttet, og det betyder bl.a. at Blindes Idrætsklub Fyn har fået tilskud til afholdelse af et åbent hus-arrangement, KIFU har fået støtte til en genforeningsfest, mens Vestjydsk Tandemklub har fået råd til at indkøbe en ny eltandemcykel.

Parasport Danmark har i løbet af juni haft kontakt til flere idrætsforeninger, der er interesserede i at søge puljen, og ti medlemsklubber har indtil videre fået direkte hjælp og sparring til at udforme en ansøgning.

- Der har været stor interesse for at søge puljen. Der er især fokus på det sociale aspekt i de ansøgninger, som vi har kendskab til, og der er blevet søgt støtte til blandt andet åbent hus-arrangementer, fællesspisning og fællestræning. Vi har stået til rådighed for sparring på ansøgningerne, og det gør vi stadig, hvis der er andre foreninger, der er interesserede i at søge, siger Stine Sloth Jensen, der er idrætskonsulent i Parasport Danmark.

Parasport Danmarks egen undersøgelse af medlemsforeningernes håndtering af corona-krisen tegner et billede af, at klubberne generelt er kommet helskinnede igennem nedlukningen af idrætten. Samtidig peger flere foreninger dog på, at krisen har været hård ved medlemmernes sociale liv. Derfor er Kulturministeriets pulje en oplagt mulighed for at styrke fællesskabet og fejre gensynet rundt om i klubberne.

- Der er mange frivillige i foreningerne, der står og tripper for at tage imod medlemmerne igen, og her giver puljen en oplagt mulighed for at gøre lidt ekstra ud af opstarten. Vi vil opfordre andre foreninger til også at søge puljen for på den måde at kunne gøre noget ekstra for deres medlemmer, som har lidt et stort afsavn i nedlukningsperioden, siger Stine Sloth Jensen.

Ansøgningsfrist 1. oktober
Ansøgningerne til Kulturministeriets ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen” skal være mellem 10.000 og 50.000 kr. og kan indsendes løbende frem til 1. oktober i år, eller indtil der er fordelt 5 mio. kr. i alt. Svar på ansøgninger kan forventes inden for ca. 10 dage.

Der er umiddelbart kun få begrænsninger for, hvad der kan søges støtte til, men puljen støtter ikke almindelige drifts- og administrationsomkostninger, uspecificerede projektomkostninger, diæter og udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse. Projektets aktiviteter skal desuden overholde de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. begrænsning af corona-smitte.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer det indsendte ansøgningsmateriale på baggrund af projektets relevans for målgruppen set i forhold til puljens formål om at mindske ensomhed og mental mistrivsel. Derudover vægtes projektets realiserbarhed og evne til at sikre målgruppens deltagelse i aktiviteten.

I ansøgningen skal foreninger opgive navn og kort beskrivelse af samarbejdspartner(e) i projektet. Her kan man som medlemsklub skrive Parasport Danmark.

Læs mere om puljen her, hvor der også findes links til ansøgningsskema og budgetskema.

Ønsker I sparring til at få lavet en ansøgning, er Parasport Danmarks idrætskonsulenter klar til at hjælpe.

Kontakt
Line Damkjær Kruse, e-mail: ldk@parasport.dk, tlf. 51 28 71 35
Stine Sloth Jensen, e-mail: ssj@parasport.dk, tlf. 61 18 57 03
Jørn Erik Simonsen, e-mail: esi@parasport.dk, tlf. 20 77 57 59