Parasport Danmark logo hvid.png

Parasport Danmark udskyder kommende forsamlinger

Special Olympics-temadag, Pressalit Sports Academy og årsmødet i Medicinsk Udvalg er udsat på ubestemt tid på baggrund af det nye forsamlingsforbud.

Parasport Danmark udskyder kommende forsamlinger
Forsamlingsforbuddet rammer tre planlagte arrangementer i parasporten.

Sænkelsen af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, der gælder de kommende fire uger, får konsekvenser for tre kommende arrangementer i Parasport Danmark. Det drejer sig om Special Olympics-temadag, Pressalit Sports Academy og årsmødet i Medicinsk Udvalg, der alle var planlagt til lørdag den 7. november. Foreløbigt er alle tre forsamlinger udskudt på ubestemt tid, til det igen er muligt at mødes fysisk.

Formålet med Special Olympics-temadag er at udvikle Parasport Danmarks kommende strategi (2021-2025) for breddeidræt for idrætsudøvere med udviklingshandicap. Der var tilmeldt ca. 30 trænere, ledere og udvalgsmedlemmer fra Special Olympics-idrætten i Danmark.

Pressalit Sports Academy er en platform for kompetenceudvikling, videndeling, netværksdannelse og socialt sammenhold på tværs af talent- og elitearbejdet i Parasport Danmark. Programmet for den kommende udgave af 'PSA' tager afsæt i en række temaer, der er oppe i tiden, herunder atleters rettigheder i forbindelse med de Paralympiske Lege, IPC's nye kommercielle regelsæt samt atleters trivsel og whistleblower-ordning.

Medicinsk Udvalg (MU) er et rådgivende udvalg, hvis medlemmer udpeges af Parasport Danmarks bestyrelse. Udvalget har en faglig interesse i og kendskab til klassifikation, forebyggelse af, behandling af og genoptræning efter idrætsrelaterede skader, antidoping m.v.