Parasport Danmark logo hvid.png

Nye medlemstal for parasporten

DIF og DGI har den 8. april offentliggjort medlemstallene for 2020, der viser, at medlemstallene efter to år med vækst er faldet med i alt 89.613 medlemmer i corona-året. Også Parasport Danmarks medlemstal er faldet – det er dog mest på papiret.

Nye medlemstal for parasporten

2020 var et hårdt år for landets idrætsforeninger. Haller, baner og omklædningsrum stod corona-tomme en stor del af året, hvilket gav svære betingelser for medlemmer og frivillige.
Det afspejler sig også i medlemstallene fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der viser et samlet medlemstal på 2.216.675, hvilket er et fald på 89.613 medlemmer på et år. Det svarer til en medlemstilbagegang på 3,89 procent (se mere under DIF’s medlemsregistrering).

Dykker man ned i medlemstallene for Parasport Danmark, viser de også en markant tilbagegang: Antallet af medlemmer i 2020 er 7.990 mod 11.627 i 2019, mens antallet af klubber er 459 i 2020 mod 480 i 2019.

Ændring i medlemsregistreringen
Umiddelbart en voldsom tilbagegang, men heldigvis gemmer der sig en forklaring bag tallene. Medlemsregistreringen er nemlig ændret i 2020, således at idrætsudøvere med handicap i almene klubber ikke længere registreres som parasportsmedlemmer, men som ‘almindelige’ medlemmer i den respektive idræt – og dermed tælles med under den respektive idræts specialforbund og ikke som medlemmer af Parasport Danmark. Det ændrer det samlede billede markant, men er samtidig et led i den inklusionsproces i forhold til almenidrætten, som Parasport Danmark har arbejdet på i flere år:

– I Parasport Danmark indgår vi løbende partnerskabsaftaler med de øvrige specialforbund for at sikre de bedste kompetencer og udviklingsmuligheder for parasportsudøverne i den enkelte idrætsgren. For at fremme denne proces er det aftalt, at alle udøvere med et handicap ikke længere registreres under Parasport Danmark, men i de enkelte specialforbund. Eksempelvis vil alle, der spiller fodbold, blive registreret i DBU, hvor medlemmer med et handicap tidligere var registreret under aktiviteten ”handicapidræt”, forklarer direktør Niels Christiansen.

Han ser derfor positivt på udviklingen:
– Det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at inkludere mennesker med et handicap i almenidrætten.