Parasport Danmark logo hvid.png

Ny dato for Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde

Parasport Danmarks bestyrelse har nu fundet en ny dato for forbundets repræsentantskabsmøde, der afholdes lørdag den 29. august 2020 på Scandic i Kolding – under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet hæves.

Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde er udsat til den 29. august 2020. Arkivfoto: Lars Møller.
Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde er udsat til den 29. august 2020. Arkivfoto: Lars Møller.

Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde skulle have være afholdt den 25. april 2020, men på grund af corona-situationen og det deraf indførte forsamlingsforbud på mere end 10 personer var vi desværre nødt til at udsætte mødet.

Med regeringens foreløbige plan for genåbningen af landet ser det ud til, at det – hvis alt går, som vi håber – vil være muligt at afvikle repræsentantskabsmødet i slutningen af august. Det er derfor fastsat til lørdag den 29. august på Scandic i Kolding.

Forud for mødet gentager vi proceduren med udsendelse af invitation og relevant materiale, ligesom man skal tilmelde sig på ny.


Den mellemliggende periode
I perioden indtil mødet kan afholdes, og valg, godkendelse af regnskab og budgetter m.m. kan gennemføres, følger vi nedenstående retningslinjer udstukket af Danmarks Idrætsforbund:

Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, bør bestyrelsen handle efter følgende anbefalinger:

  • Bestyrelsen som forretningsministerium
  • Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.
  • Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for.
  • Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

Regnskab

  • Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne.
  • Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.