Parasport Danmark logo hvid.png

Ny database med aktiviteter til børn med særlige behov

Videnscenter om handicap har lanceret en ny database med tilpassede aktiviteter til børn i skolen. I databasen kan lærere og pædagoger hente viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse – en målgruppe som ofte er ekskluderede fra bevægelsesaktiviteter i skolen.

Ny database med aktiviteter til børn med særlige behov

Første version af Videncenter for Handicaps database "Aktiviteter For Alle" er gået i luften. Lanceringen sker i forbindelse med projektet ”Bevægelse for alle – Tilpasset fysisk aktivitet for 10-15-årige”. 

Formålet med projektet "Bevægelse for alle" er, at lærere og pædagoger får viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse. Børn med psykiske, kognitive, sensoriske eller fysiske funktionsnedsættelser er ofte ekskluderede fra bevægelsesaktiviteter i skolen og fritiden. Det medfører udelukkelse fra de meget vigtige fællesskaber i leg, idræt og bevægelse. Det påvirker selvbilledet negativt for barnet med funktionsnedsættelse og for de andre børn og unge troen på, at mennesker med funktionsnedsættelser har noget at byde på. 

Aktivitetsdatabasen i sin nuværende form er en første version og i løbet af næste år udvides databasen med flere tilpassede aktiviteter inden for forskellige områder – i slutningen af 2022 lanceres den endelige database.

Du kan finde inspiration til aktiviteter på databasen her. 

Har du spørgsmål eller kommentarerer til "Aktiviteter for Alle" kan du kontakte projektleder Heidi Gabriel på hg@handivid.dk.