Parasport Danmark logo hvid.png

Corona: Hjælpepulje til klubber åbner nu

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af coronakrisen, er fredag den 1. maj åbnet op for ansøgninger.

Corona: Hjælpepulje til klubber åbner nu

Hjælpepuljen er åben for ansøgninger frem til og med den 15. maj via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Administrationen af hjælpepuljen vil blive foretaget af DIF og DGI's fælles sekretariat for DIF og DGI's foreningspulje, og de forventer at kunne melde tilbage med svar på alle ansøgninger i løbet af juni måned.

Også idrætsforeninger, som ikke er medlem af DIF og DGI, kan søge puljen. Yderligere oplysninger om ansøgningsprocedure, retningslinjer samt spørgsmål og svar kan findes på DIF’s hjemmeside på adressen www.dif.dk/stotte

Om corona-hjælpepuljen
Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdt ramt på økonomien fordi de fx ikke kan tjene penge på festivaler og stævner, lider under manglende medlemsindbetalinger og lignende. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer