Parasport Danmark logo hvid.png

Kom godt i gang efter nedlukningen

Hvad er vigtigt, når man skal starte idrætsaktiviteter op igen efter en lang coronapause? Er der nogle ting, man særligt skal være opmærksom på, når idrætsudøverne har et handicap? Få idéer, overvejelser og gode råd fra klubber, udvalg og ansatte i Parasport Danmark.

Forhåbentlig kan flere og flere klubber landet over snart genoptage deres idrætsaktiviteter. Her har AB Håndbold rykket træningen udenfor. Arkivfoto: Lars Møller.
Forhåbentlig kan flere og flere klubber landet over snart genoptage deres idrætsaktiviteter. Her har AB Håndbold rykket træningen udenfor. Arkivfoto: Lars Møller.

Det seneste års udfordringer med corona-situationen har indvirket kraftigt på, hvordan livet har udfoldet sig i de danske idrætsklubber, herunder klubber med idræt for medlemmer med handicap. Det har bestemt ikke været en udpræget fornøjelse, tværtimod har det stillet store krav til engagement, motivation og vilje hos idrætsudøverne og ikke mindst hos de mange frivillige ledere og trænere, der holder idrætsaktiviteterne kørende.

Parasport Danmarks fagteam "Klubber og kommuner" har derfor bedt en række frivillige fra klubber og udvalg samt ansatte i Parasport Danmark om at komme med deres forslag til, hvad de finder vigtigt i forhold til idrætsudøvere med handicap og i forhold til frivillige ledere og trænere under corona og med den gradvise genåbning af idrætten.

De vigtigste af deres tilbagemeldinger er samlet i inspirationsmaterialet ”Et godt comeback for klubber i Parasport Danmark efter coronaen”, som kan downloades nedenfor. Og det er håbet, at det kan være en hjælp til alle klubberne, fortæller idrætskonsulent Jørn Erik Simonsen:
- Inspirationsmaterialet er overskueligt, let at læse og det indeholder en række forslag, som allerede er prøvet af med succes andre steder. Derfor håber vi at flere – gerne mange – af Parasport Danmarks klubber blive inspireret til, hvilke initiativer de kan omsætte i deres egen klub. Det kunne være fedt, siger han og understreger, hvor stor betydning de frivilliges indsats har: 
– Deres engagement og gåpåmod er helt uvurderligt, og de fortjener alle en stor tak for deres indsats. 

Læs "Et godt comeback for klubber i Parasport Danmark efter corona" her: https://magasin.parasport.dk/Diverse/et-godt-comeback-i-for-klubber-parasport-danmark-efter-coronaen/

Download "Et godt comeback for klubber i Parasport Danmark efter corona" ved at klikke her.