Parasport Danmark logo hvid.png

Kick-off: Årets sportslejr er i fuld gang

Til november skal 18 deltagere i fællesskab prøve kræfter med parasport på årets sportslejr på Lanzarote. I år er der særligt fokus på forløbet op til og efter sportslejren, og det første kick-off møde er allerede afholdt.

Kick-off: Årets sportslejr er i fuld gang

Club La Santa på Lanzarote danner igen i år rammen om Parasport Danmarks sportslejr, der arrangeres med midler fra Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. Målet er at inspirere deltagerne til at gøre idrætten til en del af hverdagen hjemme i Danmark.  

Over syv dage i november skal 18 udvalgte deltagere, der er udfordrede af deres fysiske handicap og som ønsker at komme i gang med at dyrke sport, i fællesskab prøve kræfter med en bred palette af sportsgrene, blandt andet svømning, atletik og kørestolsbasketball. 

Plads til forskelle 
Der har igen i år været stor interesse i at deltage i sportslejren. Udvælgelsen af deltagerne skete gennem en grundig proces, hvor der først blev valgt 28 ansøgere ud til en samtale, og efterfølgende blev det endelige hold sat 

Omkring udvælgelsen af dette års deltagere fortæller Torben Hahn Nygaard, der er projektleder på sportslejren:  

 - Da vi afholdt samtalerne, var formålet at være tydelige om vores forventninger til deltagerne, når man skal være med i dette projekt. Jeg synes, at vi har fået samlet en gruppe, hvor alle kan byde ind med noget forskelligt, og hvor der er plads til forskelle. Der er både stor aldersspredning i gruppen og forskellige grader af fysiske begrænsninger. 

De 18 udvalgte deltagere mødte hinanden for første gang til et online kick-off møde i marts.  

 - Der var en super god energi til kick-off mødet og en tydelig vilje til at motivere hinanden. Jeg fik en god fornemmelse af, at der helt klart er stor lyst hos deltagerne til at tage nogle fælles skridt mod at blive mere idrætsaktive i hverdagen, fortæller Torben Hahn Nygaard om gruppens første møde.  

Fokus på forløbet
Kick-off mødet er kun første skridt i et længere forløb, som skal klæde deltagerne på til at få mest muligt ud af sportslejren. Som noget nyt vil der være fokus på at sprede oplevelsen ud over længere tid ved at skabe et online fællesskab for deltagerne, som skal understøtte det gode sammenhold over tid.  

 - Efter erfaringer fra vores sportslejr i 2019 ønskede vi at give fremtidige deltagere endnu bedre betingelser for personlig udvikling og forandring. Derfor har vi valgt at sætte fokus på forløbet både før, under og efter turen til Club La Santa, ved at opfordre deltagerne til aktivt at tage del i det online fællesskab, fortæller projektleder Torben Hahn Nygaard. 

Målet med det online fællesskab er at give deltagerne et sted, hvor de kan dele erfaringer og læring og styrke gruppens sammenhold inden afgang i november. Der er i år også tilknyttet en coach til forløbet, og der vil blive sat fokus på deltagernes personlige mål, samt kost, fysik og mental træning.  

Et træningsfællesskab 
En af de udvalgte deltagere er 47-årige Torben Mikaelsen, som efter en motorcykelulykke fik en rygmarvsskade. Inden ulykken var Torben Mikaelsen meget fysisk aktiv, og dyrkede både løb og fodbold.  

 - Jeg savner at bevæge mig og konkurrencen i at træne og spille med andre. Jeg håber derfor, at både selve turen til Club La Santa og hele forløbet op til kan give mig det træningsfællesskab, som jeg savner rigtig meget, fortæller Torben Linde Mikaelsen og uddyber: 

 - Mit mål er derfor, at jeg får nogle værktøjer til at finde en træningsform, der passer til mig, og at jeg finder andre med fysiske handicaps, som jeg kan træne med. 

Hen over foråret og sommeren vil der blive afholdt månedlige inspirationsmøder, så deltagerne kan fokusere på at sætte personlige mål og få optimeret deres træning frem mod turen til Club La Santa til november.  

 

Om Bevica Fonden og Vanførefonden 

Puljen ”Den gode oplevelse i et fællesskab med andre” er en fælles pulje for personlige legater, som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. Formålet med puljen er at give mennesker, der er udfordret af deres handicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser sammen med andre. Den bærende tanke er, at vi alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber. 

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond med en vision om at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Puljen er oprettet sammen med Bevica Legater, der yder støtte til mindre projekter, som styrker livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap. 

Vanførefonden har i mere end 60 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for mennesker med bevægelseshandicap i Danmark.