Parasport Danmark logo hvid.png

Indendørs idræt bør aflyses frem til den 5. januar

Kulturministeriet anbefaler, at idrætsforeninger aflyser deres indendørs idrætsaktiviteter indtil den 5. januar, hvor børnene forventes tilbage i skole.

Indendørs idræt bør aflyses frem til den 5. januar

Fredag den 17. december meldte Kulturministeriet en række coronarestriktioner og anbefalinger ud, som også berører idrætten.

Ministeriet kommer blandt andet med en opfordring om, at idrætsforeningerne aflyser deres indendørs aktiviteter (ikke udendørs) i juleferien. Det vil sige fra søndag den 19. december klokken 08.00 og indtil den 5. januar, hvor planen er, at børnene igen begynder i skole.

DIF og DGI har hele vejen igennem corona-krisen opfordret sine foreninger at følge de anbefalinger, som kommer fra myndighederne, og det gør de to organisationer også denne gang. Det er DIF og DGI’s klare forventning, at de indendørs idrætsaktiviteter kan genoptages den 5. januar.

Restriktioner og krav
Ud over anbefalingen om aflysning af indendørs idrætsaktiviteter, så er der også kommet to konkrete restriktioner, som rammer idrætten:

  • Eliteidrætten kan stadig fortsætte, men nu uden tilskuere på lægterne. Denne restriktion gælder ligeledes fra søndag morgen, men løber frem til den 17. januar.

  • Der er krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller. Dette gælder også frem til den 17. januar. De endelige retningslinjer er ikke udarbejdet, men DIF og DGI antager, at der kommer til at gælde de samme retningslinjer som sidst, da der var krav om brug af mundbind, hvor udøvere, instruktører m.v. var undtaget.

Læs mere i Kulturministeriets pressemeddelelse her.

Kompensation og tilskuere

Politikerne forhandler netop nu om hjælpepakker. DIF og DGI presser i den forbindelse på for at sikre midler, som kan hjælpe de foreninger, der som følge af opfordringen til at holde julepause mister penge på fx aflysning af camps mv.

Der er desuden en klar forventning om, at klubber vil kunne søge kompensation for de manglende tilskuerindtægter, ligesom det tidligere har været tilfældet, når der har været indført tilskuerbegrænsninger.

Mandag den 20. december 2021 om eftermiddagen er DIF, DGI og andre i de berørte sektorer blevet indkaldt til møde med Kulturministeriet. Her vil ministeren give en status på de aktuelle restriktioner og kompensationsordninger, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

dif.dk/corona vil information om anbefalinger og restriktioner løbende blive opdateret – blandt andet når der kommer præciseringer og Q & A’s fra Kulturministeriet.

Kilde: www.dif.dk