Parasport Danmark logo hvid.png

Idrætten skal i gang igen – også for mennesker med handicap

I Parasport Danmark glæder vi os over, at der nu gradvist åbnes op for den frivillige idræt, og opfordrer vores medlemsforeninger til, at det også kommer til at gælde for mennesker med handicap.

Bolden begynder heldigvis at rulle igen på banerne landet over. Arkivfoto: Lars Møller.
Bolden begynder heldigvis at rulle igen på banerne landet over. Arkivfoto: Lars Møller.

Den seneste tid har vi alle har været mere eller mindre isolerede, og rigtig mange savner de sociale, fysiske og mentale aspekter ved at dyrke idræt sammen med andre. Og det er da også særligt vigtigt i en tid som denne at holde kroppen i gang og at opleve glæden og det sociale fællesskab. Det gælder alle mennesker - ikke mindst mennesker med handicap. Derfor glæder det os, at det nu heldigvis igen kan lade sig gøre for en stor dels vedkommende – i første omgang udendørs – hvis vi indretter aktiviteterne efter myndighedernes retningslinjer.

Parasport Danmark bakker naturligvis op om retningslinjerne og opfordrer selvfølgelig alle klubber og udvalg til at gøre det samme. Vi opfordrer desuden foreningerne til at følge med på DIF's hjemmeside, som løbende opdateres med de nyeste retningslinjer.

Man skal også være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen. Som udgangspunkt er det den enkelte idrætsudøvers (alternativt forælder eller værges) ansvar at afklare, om man tilhører en særlig risikogruppe, og hvilken betydning det skal have i forhold til at starte med idræt igen.

Idrætsudøvere med udviklingshandicap
Vær opmærksom på, at denne gruppe ikke altid formår at vurdere, om de tilhører særlige risikogrupper. I tvivlstilfælde opfordrer vi til, at dette afklares med pårørende eller evt. personale. For denne målgruppe anbefaler vi, at man er særlig opmærksom på kommunikationen af retningslinjer for afstand og fysisk kontakt før, under og efter træning.

Idrætsudøvere med fysisk handicap
Har en idrætsudøver bekymringer eller tvivlsspørgsmål i forhold til opstart af idræt, anbefaler vi, at idrætsudøveren rådfører sig enten med sin læge eller med sin patientforening.
Langt de fleste patientforeninger har helt konkrete vejledninger i forhold til de handicap eller diagnoser, de repræsenterer. På mange patientforeningers hjemmesider findes både generel information omkring COVID-19, FAQ, og en del tilbyder også personlig rådgivning.
For oplysninger ift. specifikke handicap henviser vi til handicap- og patientorganisationernes hjemmesider.

Træning
Flere specialforbund formidler gode råd og FAQ for de enkelte idrætter på deres hjemmesider. Her kan der være råd at hente, f.eks om. håndtering af idrætsrekvisitter m.v.
For oplysninger ift. planlægning og afvikling af træning henviser vi til DIF og DGI’s retningslinjer og for specifikke idrætter til specialforbundenes vejledninger. 

Inspirationskatalog - hvordan holder vi foreningen i gang i coronatiden?
Endelig har DIF lavet et inspirationskatalog med gode råd og konkrete plug & play-værktøjer til foreningerne i coronatiden, som er brugbare, uanset om jeres forening står over for at skulle igangsætte udendørs aktiviteter nu, eller om I må vente lidt endnu med at komme i gang.

Læs mere om inspirationskataloget her.
Gå direkte til inspirationskataloget her.