Parasport Danmark logo hvid.png

Grønt lys til mere udendørs idræt

Nu er der givet grønt lys til at dyrke udendørs idræt med fysisk kontakt i idrætsforeningerne, for eksempel fodbold og håndbold, hvis idrætsforeningerne til gengæld har ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger fra myndighederne – og stadig er meget opmærksomme på personer i de særlige risikogrupper.

Grønt lys til mere udendørs idræt
Visse former for idræt med kropskontakt kan nu dyrkes udendørs. Arkivfoto: Morten Olsen.

Visse former for idræt med kropskontakt kan nu dyrkes udendørs. Det betyder, at udendørs idræt tager et stort skridt i retning af en mere normal idræt.

NB: For Parasport Danmarks foreninger er det imidlertid stadig vigtigt at huske på, at en del af vores medlemmer og frivillige kan være i særlig risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19, hvis de tilhører en af de særlige risikogrupper (se coronasmitte.dk i afsnittet Om coronavirus/COVID-19, afsnit 6). Derfor skal det overvejes nøje, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at igangsætte aktiviteter med deltagelse af målgruppe. De nedenstående anbefalinger skal læses med dette in mente, og er man i tvivl, bør man ikke igangsætte aktiviteter.

Nye anbefalinger
Anbefalingen er stadig, at kropskontakt så vidt muligt undgås, og at der så vidt muligt holdes afstand. Men sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan nu gennemføres i idrætsforeningerne, hvis der til gengæld er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger fra myndighederne, særligt om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Fodbold, håndbold, basketball og andre idrætter, der finder sted udendørs, kan nu gennemføre mere ”normale” træningsaktiviteter. Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder dog fortsat.


Se DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt. Se også retningslinjerne fra Kulturministeriet.

Formand for Danmarks Idrætsforbund, DIF, Niels Nygaard siger:
- Det her gør en kæmpe forskel for rigtig mange foreninger, aktive og frivillige. Idrætsforeningerne har været enormt disciplinerede under hele coronakrisen, og jeg er sikker på, at det er stærkt medvirkende til, at der nu i et vist omfang bliver lukket op for idræt med kropskontakt. Jeg er fuldstændig overbevist om, at foreningerne håndterer de nye anbefalinger ansvarsfuldt, siger Niels Nygaard, der er formand for DIF.

Ændringerne kommer efter DGI og DIF har samarbejdet med sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet for at få afklaret retningslinjerne for udendørs idræt. 7. maj indgik Folketingets partier en aftale om anden fase af genåbningen af Danmark, og her blev der åbnet op for, at alle former for udendørs idræt kunne sættes i gang i idrætsforeningerne. Og 13. maj kom Kulturministeriet med retningslinjer, som nu følges op af DGI og DIF’s anbefalinger.

På baggrund af retningslinjerne fra Kulturministeriet har DIF og DGI udarbejdet konkrete retningslinjer til idrætsforeningerne. Heraf fremgår det blandt andet, at kampsportsidrætter og dans endnu ikke må igangsættes med kropskontakt. Herunder er et udpluk af de nye fælles retningslinjer fra DIF og DGI:

  • Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger.

  • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.

  • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. (F.eks. i tennis, ridning og sejlsport)

  • Indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (F.eks. gymnastikredskaber til spring).

  • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Se alle retningslinjer og de generelle anbefalinger her.

Mere idræt i fase 3 og 4
Folketingets partier er med en aftale om de såkaldte fase 3 og 4 i genåbningen af Danmark klar til at åbne for mere idræt, og det glæder både DGI og DIF.

I fase 3 - fra 8. juni - bliver der åbnet for visse dele af det indendørs idræts- og foreningsliv. Forsamlingsforbuddet vil blive hævet til 30-50 personer, og der åbnes for sommeraktiviteter for børn og unge.

I fase 4 fra medio august kan flere indendørs sports- og fritidsfaciliteter åbne, for eksempel svømmehaller og fitnesscentre.

Igangsættelsen af de enkelte faser er betingede af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sætte i gang.

label