Parasport Danmark logo hvid.png

Forskere kortlægger vores bevægelse i hverdagen

Ca. hver 10. dansker på over 15 år får i uge 43 et spørgeskema i e-Boks om, hvor meget vi bevæger os i hverdagen, og hvorfor. Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse udfører den største nationale måling af bevægelse nogensinde.

Undersøgelsen Danmark i Bevægelse vil give en helt ny viden om, hvordan og hvor meget mennesker med et handicap er fysisk aktive, og hvilke forhold, der begrænser deres ønske om at bruge kroppen.

Omkring hver 10. voksen inviteres til at besvare spørgeskemaet, og derfor kan undersøgelsen give en detaljeret viden om bevægelsesvaner hos mennesker med handicap i alle landets 98 kommuner og bidrage med forklaringer på forskellene. Undersøgelsen vil også give viden om, hvad der især motiverer mennesker med handicap til at udøve forskellige former for fysisk aktivitet.

Forskere på Syddansk Universitet står bag undersøgelsen, der har fået knap 12 mio. kr. fra Nordea-fonden.

Svar på undersøgelsen og vind 10.000 kr
Er du en af de ca. 400.000 voksne over 15 år, der modtager spørgeskemaet fra Danmark i Bevægelse i deres e-Boks, kan du vinde 10.000 kr skattefrit, hvis du svarer.

Parasport Danmark deltager i projektet som medlem af en brugerfølgegruppe, der giver inspiration til undersøgelsens indhold og gennemførelse, og idrætskonsulent Peter Kock Hansen ser frem til at arbejde videre med den meget værdifulde viden, besvarelserne vil give.
– Undersøgelsen af danskernes bevægelsesvaner giver Parasport Danmark en helt ny og unik viden om bevægelsesvaner og barrierer for det aktive liv hos mennesker med funktionsnedsættelser. Parasport Danmark håber, at flest mulig vil deltage i undersøgelsen, som vil give organisationen og vores foreninger et bedre indblik i, hvor og hvad vi kan arbejde for at forbedre. Sammen med handicaporganisationerne og kommunerne kan Parasport Danmark bruge den nye viden til at udvikle nye idræts- og motionstilbud, som i højere grad passer til mennesker med funktionsnedsættelser.

Forskningen viser, at fysisk aktivitet forebygger livsstilssygdomme og for tidlig død. Selv en smule mere fysisk aktivitet i hverdagen har en god virkning på mange sygdomme og på den almene sundhed. Men fysisk aktivitet og bevægelse har også stor betydning for det sociale liv og sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Vil give ny viden om motivation til bevægelse
Danmark i Bevægelse vil give organisationer, kommuner og andre aktører en detaljeret viden om, hvordan forskellige borgere motiveres af forskellige muligheder for at bevæge sig, fortæller forskningsleder og professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet:
– Vi kobler data om bevægelsesvaner og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet og idræt, som findes i hver enkelt kommune. På den måde får vi et Danmarkskort over potentialet for at få flere danskere i gang med at være mere fysisk aktive, forklarer han. Træning med bold

– Projektet vil give os en mere præcis viden om, hvad der motiverer folk til forskellige former for bevægelse og fysisk aktivitet. Det bliver altså lettere at vurdere, hvad der skal til for at få flere i gang med at bevæge sig. Er det flere cykelstier? Bedre adgangsforhold for handicappede? Flere fitnesscentre og idrætsanlæg? Bænke og rene toiletter i parkerne? Vi vil forhåbentlig kunne give nogle ret konkrete svar, siger han.

Forskningsprojektet bliver dermed et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser, når der skal skabes et Danmark i Bevægelse.

 

Danmark i Bevægelse
Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. Den omfatter flere forskellige undersøgelser, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse, som omkring 400.000 unge og voksne inviteres til at besvare i uge 43, 2020.

Resultaterne gøres op dels på landsplan, dels kommune for kommune. På den måde får hver kommune mulighed for at bruge resultaterne konkret i deres planlægning.

Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, med professor Bjarne Ibsen i spidsen. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.

www.danmarkibevægelse.dk