Parasport Danmark logo hvid.png

Formandens jule- og nytårshilsen

Formand John Petersson gør status over et på mange måder udfordrende år 2020 og kigger frem mod et spændende år 2021, hvor forbundets nye strategi for alvor skal udfoldes, ligesom der venter et direktørskifte og et 50 års-jubilæum.

Formandens jule- og nytårshilsen

Kære medlemmer og frivillige i Parasport Danmark

Endnu et år lakker mod enden. I min jule- og nytårshilsen sidste år så jeg frem mod 2020 med afholdelse af en spændende Special Olympics idrætsfestival i Frederikshavn og den danske deltagelse ved de Paralympiske Lege i Tokyo.

Hvad jeg ikke lige havde forudset, var covid-19 og pandemiens indvirkning på verden, Danmark, vores klubber, idrætter og alle vores medlemmer, og ikke mindst aflysning eller udsættelse af planlagte arrangementer, store som små.

Det har på mange måder været en mærkelig tid, hvor vi alle har skullet navigere i nedlukninger, bekymringer og alternative måder at holde os i gang både fysisk og socialt. I har i klubber og udvalg skullet sætte jer ind i skiftende retningslinjer, sikre afstand og afspritning, tænke kreativt og prøve at opretholde gejsten og engagementet trods en større arbejdsbyrde i en usikker tid. Det har I gjort på imponerende vis, og I har været med til at gøre en kæmpe forskel for de idrætsudøvere, som har fået mulighed for at fortsætte med at se deres venner, være aktive og få et afbræk i hverdagen.

Et par eksempler er Lyngby Handicap-Idrætsforening, der under forårets nedlukning tilbød siddende søndagstræning online for kørestolsbrugere, og AB Håndbold, der lavede sjove, opmuntrende træningsvideoer til spillerne og arrangerede udendørs træning på græs, da det igen blev muligt at mødes. Over hele landet har I påtaget jer mange ekstraopgaver, og jeg er dybt imponeret over jeres måde at gå til det på. I skal have en kæmpe tak for det store arbejde og engagement, I har vist.

Vi skal række ud
Vi har i forbundet trods coronaudfordringerne haft fokus på vores nuværende strategiaftale med DIF, som danner grundlag for vores andel af udlodningsmidlerne for perioden 2018-2021. Vi har fokus på rekruttering, partnerskabsaftaler med specialforbund, kommunesamarbejde og international repræsentation – alt sammen områder, der stiller os stærkere og giver flere muligheder for vores medlemmer.

En af vores kerneværdier er at opbygge et stærkt samarbejde med centrale medspillere. Kun hvis vi ikke lukker os om os selv, men rækker ud og bygger bro, kan vi løfte parasporten i Danmark endnu mere. Forhåbentligt skal det paralympiske samarbejde med DIF kulminere i Tokyo i 2021, og vi håber, at både trænings- og konkurrenceforberedelser kan realiseres og efterfølgende omsættes til gode resultater. Vi arbejder sideløbende med at indgå flere samarbejdsaftaler med specialforbund til gavn for vores atleter og idrætter.

Jeg har i 2020 været i dialog med enkelte idrætsudvalg, der udtrykte ønske om, at Parasport Danmark ændrede sammensætningen af omtaler i vores medlemsblad og på vores hjemmeside, så vores mange idrætter fik mere synlighed, og der kom mere fokus på breddeidrætten. Det har bestyrelsen taget til sig, og vi er sammen med vores kommunikationskonsulenter og idrætskontakter i gang med at kigge på prioriteringen i vores nyhedsdækning.

Ny strategi søsat
Dialog var der også på vores udskudte repræsentantskabsmøde i Kolding i slutningen august. Bestyrelsen fremlagde sit bud på en ny strategi og vision frem mod 2025. Den skal afløse den nuværende og danne grundlag for en ny strategiaftale med DIF. Visionen er, at Parasport Danmark vil give mennesker med handicap eller særlige behov mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Derudover var hovedbudskabet fra bestyrelsen, at vi som organisation skal være mere proaktive og ekstroverte – vi skal markere os mere og tage nogle vigtige idrætspolitiske kampe. Samtidig vil vi gøre det nemmere for nysgerrige at prøve forskellige parasportsgrene i en række centre landet over og i det hele taget blive bedre til at vise, hvad det er, vi kan tilbyde. Det gav anledning til en livlig og positiv debat med mange brugbare tilbagemeldinger. Tak for jeres engagement og synspunkter. Det inspirerer, og vi lærer af hinanden.

Spændende år venter
Også administrativt er der ændringer på vej. Efter snart 20 år som direktør har Niels Christiansen meddelt bestyrelsen at han fratræder ultimo september 2021. Bestyrelsen er i gang med at færdiggøre et stillingsopslag, der kommer til at afspejle en lidt anden profil for vores fremtidige direktør end tidligere. Dette for at afspejle den forandring, der er sket igennem de seneste 20 år, men også for at skabe sammenhæng mellem vores vision og den person, der skal stå bag dette fremtidige arbejde. I 2021 finder vi et tidspunkt til at takke Niels for den ihærdige indsats, han har ydet igennem 20 år for Parasport Danmark.

I 2021 fylder Parasport Danmark 50 år, og det skal selvfølgelig fejres. Der bliver både tale om mindre, drypvise markeringer året igennem og så et egentligt festarrangement i den sidste weekend af oktober 2021.

Det er med andre ord et yderst spændende år, vi kan se frem til, og jeg glæder mig til både alle de konkrete opgaver, den organisatoriske udvikling og til endnu flere store oplevelser sammen med jer alle. Og til forhåbentlig at tale meget mindre om corona.

Jeg håber inderligt, at verden med den kommende vaccine begynder at ligne sig selv, så vi igen trygt kan samles om den daglige træning, stævner og samvær i både forbunds- og klubregi – og så vi kan sende

danske atleter til de Paralympiske Lege i Tokyo. Det at samles om idrætten og være aktive bevæger os alle, fra miniputter til landshold. Vigtigheden af det er om muligt blevet endnu mere tydelig i år.   

Til sidst vil bestyrelsen og jeg takke jer alle for jeres store indsats samt ønske jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår.

John Petersson
Formand