Parasport Danmark logo hvid.png

Dialogmøde om fremtidens politiske organisering af Parasport Danmark

Forud for repræsentantskabsmøde i Kolding den 20. april 2024 inviteres til dialogmøde. På dagsordenen er et ændringsforslag til den politiske organisering af Parasport Danmark.

Dialogmøde om fremtidens politiske organisering af Parasport Danmark

For halvandet år siden inviterede vi til dialogmøder om den fremtidige organisering af Parasport Danmark, hvor de fremmødte repræsentanter for klubber og udvalg gav deres indspark. Inden Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde i Kolding den 20. april 2024, vil vi gerne igen invitere til endnu et dialogmøde, hvor ét konkret forslag til justering af organisationen på det politiske niveau præsenteres og kan diskuteres.

Forslaget til den nye organisering er udarbejdet med sigte på at skabe et forbund, der på bedst mulig vis kan understøtte vores mål om at give alle mennesker med et handicap eller særlige behov mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i berigende og attraktive, sociale fællesskaber. Forslaget er udarbejdet bl.a. på baggrund af en analyse af Bredde- og Eliteudvalgets arbejdsopgaver samt ud fra et ønske om at forsimple forbundets struktur. Håbet er, at det kan bidrage til at skabe en endnu større sammenhængskraft på tværs af bredde- og eliteidrætten i Parasport Danmark.

Det skal ske ved nedlæggelsen af de tre udvalg: Bredde-, Elite- og Udviklingsudvalget, som erstattes af to advisory boards, ét til det sportslige område og ét til udviklingsområdet. Dertil indarbejdes et øget fokus på en projektstruktur, der skal skabe klare rammer for, hvordan udviklingen, gennemførelsen og forankringen af projekter i Parasport Danmark-regi organiseres. Det er et forslag, som vi håber og tror fortsat kan tiltrække engagerede ildsjæle og kompetencer til parasporten, øge fagligheden og invitere til sparring omkring både idrætslige og udviklingsmæssige emner, og som samtidig skal sikre, at flere af de gode ideer, I som medlemmer har, kan føres ud i livet.

I denne omgang har vi valgt at benytte os af to møder med fysisk fremmøde og supplere med et virtuelt møde (via Microsoft Teams). Møderne vil blive afholdt på de følgende lokationer og datoer:

Lokation

Dato for mødet

Tidspunkt

Tilmeldingsfrist

Aarhus (MarselisborgCentret)

Mandag d. 26.02.2024

Kl. 18:30-21:30

Mandag d. 19.02.2024

Virtuelt møde (via Teams)

Torsdag d. 29.02.2024

Kl. 16:00-18:00

Onsdag d. 28.02.2024

Brøndby (Idrættens Hus)

Mandag d. 04.03.2024

Kl. 18:30-21:30

Onsdag d. 21.02.2024

Der er ikke begrænsning på antal deltagere, så I må meget gerne stille med flere repræsentanter.

Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis der er for få tilmeldte.

Der vil være forplejning i form af sandwich og diverse drikkevarer i forbindelse med møderne, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmeldingen foregår via dette link: https://form.jotform.com/parasportdanmark/PDdialogmoeder2024

Yderligere information
Detaljer og praktiske informationer vedrørende de enkelte møder og den tilhørende dagsorden udsendes en uge før det respektive møde. Dette gælder ligeledes mødelink til det virtuelle møde.

Ved spørgsmål, ændringer af tilmelding eller afbud kan der rettes henvendelse til udviklingskonsulent Jonathan Vaarst på e-mail: jva@parasport.dk eller tlf.: 30 62 22 01.

Vi glæder os til at se jer.

På bestyrelsens vegne,
Jens Boe Nielsen og Jan Sau Johansen