Parasport Danmark logo hvid.png

Appelsag afgjort: Sophie Walløe forbliver udelukket fra international parabordtennis

I september 2019 blev en af Danmarks største parasportsatleter, EM- og VM-sølvvinder Sophie Walløe, klassificeret ud af international parabordtennis. Parasport Danmark appellerede dommen, men desværre har det internationale bordtennisforbund, ITTF, netop fået medhold i deres vurdering, og dermed er drømmen om de Paralympiske Lege i Tokyo endegyldigt forbi for danskeren.

Sophie Walløe ved PL i Rio i 2016.
Sophie Walløe fik en fjerdeplads ved de Paralympiske Lege i Rio i 2016. Foto: Lars Møller.

Grundet et nyt pointsystem i klassifikationssystemet, skulle Sophie Walløe efter seks år i international parabordtennis – med både EM- og VM-medaljer samt en fjerdeplads ved de Paralympiske Lege i Rio – testes igen forud for EM i Helsingborg tilbage i september 2019. Sophie Walløe, der er født med hoftedysplasi (medfødt fejl i hofteskålen, der blandt andet giver nedsat bevægelighed, slitage og smerter) har spillet i klasse 10 for spillere med mindst funktionsnedsættelse, og efter de nye testmetoder blev hendes funktionsnedsættelse fundet for lille til, at hun kan spille international parabordtennis.

Afgørelsen kom som et chok for både Sophie Walløe selv og for Parasport Danmark, der fandt både selve testproceduren og timingen med under et år til de Paralympiske Lege i Tokyo dybt problematisk og uacceptabel. Derfor appellerede Parasport Danmark afgørelsen, selv om håbet om en ændring af udfaldet var spinkelt. Det er den appel, der nu er kommet en afgørelse på – og desværre blev den ikke som håbet set med danske øjne, idet IPC’s (Den Internationale Paralympiske Komité) Board of Appeal har givet ITTF medhold i deres klassifikation af Sophie.

En afgørelse, hun selvfølgelig er meget ked af:
– Jeg er skuffet og ked af det. Jeg havde ikke sat forhåbningerne for højt, men har selvfølgelig haft et håb og en drøm om, at det ville gå min vej. Det er hårdt, og jeg skal lige sunde mig lidt, inden jeg tænker for meget på fremtiden, lyder det fra Sophie Walløe.

Hun fortsætter dog med at spille bordtennis og har også et tilbud om at forblive en del af landsholdet i parabordtennis. Sophie Walløe og landstræner Christoffer Petersen håber, at nye klassifikationsregler fra januar 2021 igen vil gøre det muligt for hende at spille internationale turneringer.
– Jeg er rigtig glad for den støtte og opbakning, jeg har fået fra landsholdet, Parasport Danmark og Team Danmark hele vejen igennem, siger Sophie, der suppleres af landstræneren:
– Det er helt op til Sophie, hvad der skal ske fremover. Vores landshold vil altid være åbent for Sophie, og vi tror på, hun kommer til at spille en rolle fremover, selvom Tokyo er glippet.

Flere ankepunkter
Et af de elementer, Parasport Danmark fandt uacceptabelt, var, at der i vurderingen af, om Sophie Walløe opfylder kravet til mindstehandicap, ikke indgår en idrætsspecifik test, hvor atleten vurderes ved bordtennisbordet. Her ville man kunne se, hvordan hendes funktionsnedsættelse kommer til udtryk, når hun spiller bordtennis. I stedet blev hun alene vurderet ud fra en række fysiske tests – muskeltests, koordination, bevægelighed m.v. Men IPC’s appelkomité har konkluderet, at den idrætsspecifikke test ikke er nødvendig for at afgøre, om en atlet opfylder mindstehandicap i en idræt.

På nuværende tidspunkt er der ikke flere veje at gå i forhold til Sophie Walløes klassifikation, og Parasport Danmark tager derfor afgørelsen til efterretning, fortæller formand John Petersson:
– Vi er uenige i sagens udfald og klassifikationen af Sophie, som vi mener var ufuldstændig og ikke er retvisende – og vi er selvfølgelig rigtig kede af det på Sophies vegne. Men når det er sagt, så anerkender vi afgørelsen fra IPC’s Board of Appeal og tager deres afgørelse til efterretning.

Forfølger det etiske aspekt
Et andet og meget vægtigt element har været det etiske aspekt – eller mangel på samme, og den del har Parasport Danmark til gengæld ikke tænkt sig at sidde overhørig, forklarer formand John Petersson:
– Vi har gjort det meget klart i appellen, at vi finder det fornuftigt at kigge på procedurer for klassifikationen, men at det i vores øjne er helt utilstedeligt over for atleterne at ændre på reglerne så kort tid før de Paralympiske Lege. Det er simpelthen ikke fair over for nogen at kunne blive testet ud på denne her måde under et år før de Paralympiske Lege, og derfor vil vi også – uagtet at det desværre ikke ændrer på situationen for Sophie – forfølge sagen over for IPC’s etiske komité, så vi kan undgå lignende sager i fremtiden.


Læs mere: Den paralympiske drøm er væk