Parasport Danmark logo hvid.png

Samarbejde = succes

Parasport Danmark skal være et idrætsligt bindeled mellem idrætsforbund, handicaporganisationer og kommuner. Derfor vil man frem til 2025 oprette 25 nye samarbejdsaftaler.

Samarbejde = succes
FOTO: ANDERS KJÆRBY. Parasport Danmark og DBU samarbejder om projektet ’En del af holdet’, der skal skabe flere fodboldtilbud for børn og unge med særlige behov.

Tekst: Kristian Bang Larsen


Forbundet organiserer over 35 forskellige idrætter for en lang række forskellige handicapgrupper. Det rummer således så forskellige tilbud som fodboldhold for børn med diagnoser, el-hockey for svært handicappede og goalball for blinde og synshandicappede.

Det kræver store resurser og meget viden om forskellige idrætter og handicap, og derfor har Parasport Danmark et overordnet strategisk mål om at udvikle sig til et kompetencecenter, der f.eks. støtter handicaporganisationer med at finde idrætsmuligheder til deres medlemmer, kommuner med at etablere relevante idrætstilbud, og klubber og idrætsforbund med at kunne rumme handicapidrætten.

I den strategi er samarbejde helt centralt.

– Vi kan ikke løfte opgaven alene. Vi er nødt til at gøre det sammen med andre. Historien har vist, at når vi samarbejder, får vi bedre resultater på de parametre, vi måler os selv på – som for eksempel flere medlemmer eller bedre sportslige resultater, siger Even Magnussen fra Parasport Danmarks bestyrelse.

Han er sammen med Svenn Folkmann bestyrelsens tovholder på den indsats, der handler om at lave samarbejdsaftaler med andre aktører som f.eks. idrætsforbund, kommuner og handicaporganisationer.

Her har man et mål om at etablere 25 nye partnerskabsaftaler i perioden 2022-2025. Det er omkring en fordobling af det nuværende antal aftaler.

FOTO: LARS MØLLER. I dag er pararidning inkluderet i både nationale og internationale ridemesterskaber. Her fejrer det danske paradressur-landshold sølvmedaljen ved VM i ridesport i Herning 2022.
FOTO: LARS MØLLER. I dag er pararidning inkluderet i både nationale og internationale ridemesterskaber. Her fejrer det danske paradressur-landshold sølvmedaljen ved VM i ridesport i Herning 2022.


Succesen ridning
Even Magnussen fremhæver det længerevarende og succesrige samarbejde med Dansk Ride Forbund, som et eksempel på hvor langt man kan nå med en engageret samarbejdspartner.

– Her kan man se hvordan det harmonerer godt, at vi og Dansk Ride Forbund støtter godt op om hinanden. Vi har viden om, hvordan pararidning fungerer, klassificering, konkurrenceregler osv., og Dansk Ride Forbund har rigtig mange resurser, så vi kan komme ind i deres klubber og blive en del af deres arrangementer.

Samarbejdet med rideforbundet er funderet i et rideudvalg med medlemmer fra begge organisationer og har blandt andet til formål at øge inklusionen, få flere til at gå til pararidning og fortsat at skabe gode sportslige resultater. Det må siges at være lykkedes. I dag er pararidningen en del af almenridningens danmarksmesterskaber så vel som andre stævner, og siden samarbejdet blev formaliseret i 2022 har imponerende 27 rideklubber meldt sig ind i Parasport Danmark. Ved de seneste verdensmesterskaber i Herning vandt paradressuren hele fire guldmedaljer.

Samarbejdet med idrætsorganisationer handler i høj grad om inklusion og om at give mennesker med handicap de samme muligheder som mennesker uden.

Even Magnussen fulgte for nyligt med begejstring VM i cykling i Glasgow, hvor almen- og para-konkurrencer gnidningsfrit afløste hinanden.

– Det fungerede så ubesværet, og det var en fryd, at paracyklingen fik så stor en eksponering. Det var en megaevent, hvor man hver dag spurgte sig selv:

’Hvad kommer der i dag? Hvad skal vi se i dag?’ Jeg har selv en baggrund i svømning, og jeg tænkte: ’Hvorfor kan vi ikke det samme?’ Hvis de kan afvikle vandpolo, tårnspring og synkronsvømning til et svømmestævne, hvorfor kan de så ikke afvikle parasvømning samtidig med?


De lavthængende frugter
I dag har Parasport Danmark samarbejdsaftaler med ni kommuner, otte idrætsforbund- og organisationer, en handicaporganisation samt enkelte andre aktører. Men med 98 kommuner og måske 20 idrætsforbund og 10 handicaporganisationer, hvor samarbejde kunne være relevant, kan det synes som en sisyfosopgave at lave formelle aftaler med alle. At etablere et samarbejde kræver nemlig både økonomi, mandetimer og engagement.

– Vi opererer efter princippet om de lavthængende frugter, fortæller Even Magnussen.

Det betyder dels, at Parasport Danmark engagerer sig i samarbejder med stor potentiel effekt. Det kunne f.eks. være den nylige samarbejdsaftale med fodboldorganisationen DBU, som er Danmarks største specialforbund. Og dels, at det skal være organisationer, der reelt er interesserede i et samarbejde.

– Gensidigheden er alfa og omega. Så hvis organisationen ikke er parat til det, er det ikke der, vi skal lægge vores kræfter, siger Even Magnussen.

Han fremhæver Vejle Kommune som en partner, der virkelig har villet parasporten.

– Det er svært at komme udenom Vejle, der jo brander sig selv som paraportens hovedstad. Her har vi haft fantastisk gode arrangementer som fx VM i kørestolsrugby sidste år. Det, de byder ind med, er med til at løfte og promovere parasporten for os. Samtidig ved vi, hvad der skal til for at lave en ordentlig konkurrence med regler, turneringssystem, dommere osv., siger Even Magnussen.

FOTO: LARS MØLLER. Samarbejdet med Dansk Blindesamfund skal hjælpe flere mennesker med synshandicap i gang med at motionere og komme ud i foreningsidrætten.
FOTO: LARS MØLLER. Samarbejdet med Dansk Blindesamfund skal hjælpe flere mennesker med synshandicap i gang med at motionere og komme ud i foreningsidrætten.


Fælles interesse
En anden engageret organisation er Dansk Blindesamfund, som sidste år indgik en partnerskabsaftale med Parasport Danmark. Som en del af aftalen har Parasport Danmark ansat en blindeidrætskonsulent, den tidligere landsholdspiller i goalball Ricky Nielsen, som blandt andet afholder tre idrætsweekender om året i Dansk Blindesamfunds regi.

Samarbejdet med Dansk Blindesamfund skal hjælpe flere mennesker med synshandicap i gang med at motionere og komme ud i foreningsidrætten. For Jesper Holten, der er forretningsudvalgsmedlem

i Dansk Blindesamfund med ansvar for kultur og fritidsområdet, er det en win-win-aftale.

– Vores fælles interesse er selvfølgelig, at mennesker med synshandicap får mulighed for at dyrke motion og idræt. Vi kan f.eks. hjælpe med at sende nye synshandicappede i retning af forskellige blinde-idrætsgrene. Og når vi så forhåbentligt får folk interesseret i at dyrke motion, så ved vi, at det kan medvirke til, at blinde og svagsynede får bedre sundhed, både fysisk og psykisk, siger han.

Jesper Holten fortæller, at synshandicappede ofte har svært ved at få motion nok, og at der er mange, der oplever barrierer som f.eks. bare det at kende til de idrætter, de kan dyrke, eller at finde en ledsager, hvis de vil ud at løbe.

– Så når vi f.eks. har kurser hvor Ricki fortæller om og viser forskellige former for idræt, så er det en konkret mulighed, hvor mange kan få den opmuntring og ’turde’ komme videre og ud at spille goalball eller showdown eller gå til svømning, siger Jesper Holten.

SAMARBEJDSAFTALER

Parasport Danmark har pt. 23 samarbejds- eller

partnerskabsaftaler med andre aktører.

  • 2 idrætsorganisationer
  • 6 specialforbund
  • 12 kommuner
  • 2 private aktører
  • 1 handicaporganisation

Over halvdelen af aftalerne er etableret i 2022 og 2023. I forbundets strategi for 2022-2025 er det målet at oprette 25 nye samarbejdsaftaler i perioden.

HVORDAN GÅR DET MED STRATEGIEN?

Parasport Danmark har fire strategiske fokusområder i perioden 2022-2025: Organisationsudvikling, Rekruttering og fastholdelse, Samarbejdsaftaler og partnerskaber samt Interessevaretagelse nationalt og internationalt.

I løbet af 2023 vil Parasport give de fire fokusområder et eftersyn i en række artikler. Denne gang om Samarbejdsaftaler og partnerskaber.