Parasport Danmark logo hvid.png

Parasportens flagskib vil ændre verden

Den Internationale Paralympiske Komité har fremlagt en strategisk plan for 2023-2026 med fokus på at undersøge og understøtte parasportens evne til at skabe social og kulturel forandring. Men Parasport Danmarks formand John Petersson understreger, at para-atleternes vilkår stadig har førsteprioritet.

Parasporten er med til at skabe inklusion og bedre vilkår for mennesker med handicap i hele verden.
Parasporten er med til at skabe inklusion og bedre vilkår for mennesker med handicap i hele verden.

Tekst: Jannik Lund Andersen

 

Med store kræfter følger stort ansvar, lyder det i  tegneserierne om Spider-Man. Det er også en rammende beskrivelse af det nye ben i IPC’s strategiske plan for de kommende fire år. Med de Paralympiske Lege som primus motor har den paralympiske idræt nået en popularitet og gennemslagskraft, der forpligter IPC til i endnu højere grad at bane vejen for inklusion og ligestilling af mennesker med handicap.

John Petersson (th.) med IPC's formand Andrew Parsons (i midten) og Parasport Danmark-direktør Ivan Løvstrup, ved IPC's generalforsamling i 2022.
John Petersson (th.) med IPC's formand Andrew Parsons (i midten) og Parasport Danmark-direktør Ivan Løvstrup, ved IPC's generalforsamling i 2022.
- Vi ved, at parasporten er livsforandrende for enormt mange mennesker og har stor betydning for, hvordan vi opfatter, inkluderer og taler om mennesker med handicap i hele verden
- John Petersson

Sådan lyder det fra IPC’s bestyrelse, der har dansk deltagelse af Parasport Danmarks formand John Petersson. I løbet af det seneste år har han sammen med de øvrige 13 bestyrelsesmedlemmer i høj grad været involveret i at tegne retningen for IPC. Arbejdet er mundet ud i en overordnet vision, der handler om, at IPC gennem udbredelsen af parasport skal stræbe efter en mere inklusiv verden.

- Vi ved, at parasporten er livsforandrende for enormt mange mennesker og har stor betydning for, hvordan vi opfatter, inkluderer og taler om mennesker med handicap i hele verden. Det skal vi i IPC påtage os et endnu større ansvar for at understøtte både centralt og i de nationale parasportsorganisationer, og vi skal blive bedre til både at måle og kommunikere effekten af alt det, vi gør, siger John Petersson, der også med danske briller glæder sig over den prioritering.

- I Parasport Danmark har vi også et udtalt ønske om at vide mere og tro mindre. Det vil give os en stærkere position og mere indflydelse på, hvordan foreningsidrætten kan blive endnu mere inkluderende for mennesker med handicap og særlige behov, siger han.

IPC's WeThe15-kampagne var i 2021 med til at sætte fokus på de mange mennesker i verden, der lever med et handicap. Et af initiativerne var at oplyse kendte bygninger i lilla, som her på Industriens Hus i København.
IPC's WeThe15-kampagne var i 2021 med til at sætte fokus på de mange mennesker i verden, der lever med et handicap. Et af initiativerne var at oplyse kendte bygninger i lilla, som her på Industriens Hus i København.

Atleterne er alfa og omega
Med prisvindende oplysningskampagner som WeThe15, der blev lanceret parallelt med de Paralympiske Lege i Tokyo i 2021, og senest PARA SPORT, der stiller skarpt på parasportens livsforandrende potentiale for det enkelte menneske, har IPC allerede vist en vilje og evne til at være dagsordensættende i den bredere samfundsdebat.

For John Petersson er det dog vigtigt at understrege, at IPC skal balancere de store ambitioner udadtil mod at forblive relevant for medlemslandene og atleterne.

- For mig vil det altid starte med atleterne. De er alfa og omega for parasporten. I IPC skal vi sikre, at vi lytter til dem og giver dem en attraktiv platform til at udvikle sig og vise sig flot frem. Derfor er også vigtigt for mig, at vi fortsætter med at udvikle idrætterne og klassifikationen, så konkurrencen altid er så fair som muligt, og så vi samtidig sikrer, at vi får alle med i udviklingen, fastslår Parasport Danmarks formand, der også er med i den arbejdsgruppe i IPC’s bestyrelse, der kommer med anbefalinger til, hvordan komitéen skal ledes fremadrettet – et såkaldt Governance Review.

- Det har været spændende og givtigt at være med i nogle processer, der har stor betydning for, hvordan parasporten udvikler sig. Jeg føler, jeg kan bidrage med meget, og at vi i det hele taget har haft nogle rigtig gode drøftelser sammen i bestyrelsen, siger John Petersson.

Både den nye strategiske plan og fremtidige ledelsesstruktur er på dagsordenen, når IPC’s 209 medlemmer samles til generalforsamling og konference i Bahrain til september.

Change starts with sport

...er overskriften på IPC’s strategiske plan for 2023-2026. Strategien, der blev præsenteret i marts 2023, fokuserer på fire primære mål:

  • IPC skal tjene medlemmer og atleter og fremme den paralympiske bevægelse
  • IPC skal gennemføre storslåede og livsforandrende Paralympiske Lege
  • IPC skal skabe social forandring gennem parasport
  • IPC skal fortsætte med at udvikle sig selv og opbygge en professionel organisation

Hele strategien kan læses her: Strategic Plan 2023-2026 (paralympic.org)