Parasport Danmark logo hvid.png

Ny aftale styrker pararidningen

Dansk Ride Forbund og Parasport Danmarks nye samarbejdsaftale skal udbrede pararidning på klubniveau og styrke både bredden og eliten.

Foto: Lars Møller
Foto: Lars Møller

Den nye aftale trådte i kraft 1. januar og skal bl.a. styrke rideklubbernes muligheder for at udbyde træning til pararyttere.

– Især udbredelsen af pararidning på klubniveau og på tværs af discipliner er en stor motivationsfaktor for os, for på den måde understøtter vi både klubberne, i og med de får mulighed for at tilbyde nye aktiviteter og dermed ramme en ny målgruppe, og samtidig gør vi ridesporten mere tilgængelig for ryttere med funktionsnedsættelse, fortæller direktør i Dansk Ride Forbund, Morten Schram Rodtwitt.

Parasport Danmarks formand, John Petersson, glæder sig over samarbejdsaftalen, der skal skabe mere ligestilling, anerkendelse og inklusion i rideklubberne og ved stævner.

– Når vi i endnu højere grad kombinerer de faglige kompetencer i vores forbund, skaber det bedre vilkår for pararidning i Danmark. Aftalen betyder, at personer med handicap eller særlige behov får lettere ved at finde et godt klubtilbud, siger John Petersson.

Det nye samarbejde løber til udgangen af 2024. En styregruppe bestående af bl.a. de to forbunds direktører og elitechefer vil løbende vurdere og igangsætte initiativer og aktiviteter.

Styrket talent- og elitearbejde
Samarbejdsaftalen skal også være med til at skabe endnu bedre vilkår for de pararyttere, der allerede er en del af eliten i Danmark. Dansk Ride Forbunds nye elitechef for dressur vil fremover indgå i en ny sportslig gruppe sammen med landstrænerteamet og Parasport Danmarks elitekonsulent. De skal i fællesskab kigge ind i potentielle synergier mellem de to forbund med henblik på at styrke talent- og elitearbejdet yderligere.

Der nedsættes desuden et paraudvalg, som fremover bliver fuldt integreret i Dansk Ride Forbund, men samtidig bevarer status som idrætsudvalg i Parasport Danmark. Udvalget vil stå for rådgivning, udvikling og praktisk opgaveløsning, og Special Olympics-ridningen vil også være forankret her. Paraudvalget vil få tilknyttet en udviklingskonsulent fra Dansk Ride Forbund.

Dansk Ride Forbunds konsulenter er allerede nu i fuld gang med at få inkluderet pararidningen i klubberne, dels gennem klubbesøg, hvor har nye klubber allerede har meldt sig ind i Parasport Danmark, og dels gennem videreudvikling af den eksisterende turneringsstruktur.

– I praksis betyder det bl.a., at hhv. grad I, II, III samt IV og V ved DM i paradressur lægges sammen for at højne konkurrenceniveauet, og at vi arbejder på at udvikle en ny breddeturnering i paradressur, som skal bidrage til at inkludere, udvikle og dygtiggøre flere pararyttere, fortæller klub- & sportschef i DRF, Anne Silfwander.