Parasport Danmark logo hvid.png

Leder: Vi skal vide mere, tro mindre

Leder: Vi skal vide mere, tro mindre

2021 har været et år, hvor vi i Parasport Danmark har haft en særlig opmærksomhed på vores fælles historie. Sådan skal det være, når der er et 50 års-jubilæum, der skal fejres med alle de klubber, personligheder og samarbejdspartnere, der har været med til at gøre parasporten i Danmark til det, den er i dag. Det har været en fornøjelse at opleve den store interesse for at tage del i fejringen.

Tilbageblikket har også været en god anledning til at gøres status over mange ting og diskutere, hvor vi gerne vil hen. Hvad vil vi være endnu bedre til fremadrettet?

Parasport Danmarks bestyrelse har udstukket kursen med Vision og strategi 2025. Vi skal arbejde for at give alle mennesker med et handicap eller et særligt behov mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Hvis vi skal lykkes, skal Parasport Danmark i højere grad markere sig i den idrætspolitiske debat. Vi vil opfattes som en gennemslagskraftig og kompetent aktør, der taler vores medlemmers sag og formidler viden om parasporten til idrætsforbund, organisationer, klubber, kommuner og andre beslutningstagere.

For at stå stærkt, skal vores fundament i højere grad være funderet på viden. Vi vil gerne vide meget mere om de barrierer og udfordringer, man som parasportsudøver og potentiel ny udøver møder, og hvorledes de overkommes. Derfor har vi sammen med Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning og med støtte fra Elsass Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden og Dansk Blinde Samfund igangsat en forundersøgelse, som gerne skulle danne grundlag for en større undersøgelse og kortlægning af området.

Når vi ved mere og tror lidt mindre, står vi stærkere i debatten. Vi ved fx, at der i den danske befolkning er opbakning til vores vision. 74 pct. af danskerne er helt enige eller overvejende enige i, at ’Hjælpemidler til at dyrke sport bør være lige så tilgængelige som hjælpemidler til hjemmet og arbejdspladsen’. Det dokumenterer analysevirksomheden Moos-Bjerre A/S og Norstat i en ny rundspørge, der er lavet for Parasport Danmark. Sat på spidsen mener danskerne altså, at det skal være lige så selvfølgeligt at få stillet de nødvendige hjælpemidler til rådighed, når man skal til atletik, som når man skal på toilettet.

Alligevel oplever mange mennesker med handicap, at det er blevet sværere at få bevilget hjælpemidler til sport i kommunerne. Det til trods for, at daglig fysisk aktivitet tilrådes af Sundhedsstyrelsen, ligesom både statsministeren og kirke- og kulturministeren for nyligt har pointeret, at idrætsforeninger og sport har enorm betydning for sundhed, læring og fællesskab.

Med afsæt i den tydelige diskrepans gik Parasport Danmark og Muskelsvindfonden sammen med para-atlet Christian Lykkeby Olsen om et debatindlæg til Dagbladet Information med en klar opfordring til kommunerne om at gøre op med den katastrofale praksis, der udelukker personer med handicap fra at dyrke den idræt, de drømmer om.

Det er en problematik, vi kommer til at forfølge og bekæmpe - og vi kommer til at gøre det med solide data og viden i rygsækken. Sådan skal det være fremadrettet i Parasport Danmark.