Parasport Danmark logo hvid.png

Frivillig IFORM: ”Tak for at gøre mit liv større”

I snart 40 år har Tine Rindum Teilmann brændt for parasporten. Det er menneskene hun møder, og det at være med til at skabe lige muligheder for alle, der holder ilden i gang.

Tine fortæller om det danske "Bevæg dig for livet"- projekt ved en Play the Game-konference i Colorado Springs i 2019.
Tine fortæller om det danske "Bevæg dig for livet"- projekt ved en Play the Game-konference i Colorado Springs i 2019.

Tine Rindum Teilmann har været engageret i parasporten siden 1982. Hun har været hjælper, dommer, træner, holdleder, udvalgsformand og meget mere. Hun er i dag bestyrelsesmedlem i Parasport Danmark og har en række internationale tillidsposter, især med fokus på kvinder i sport. Men hvad driver den mangeårige ildsjæl?

Hvordan startede du som frivillig?

- Tilbage i sommeren 1982 skulle DHIF afholde spastikernes verdenslege i Greve. Jeg var studerende og havde masser af tid i min sommerferie, så da der blev annonceret efter frivillige i lokalavisen, meldte jeg mig til. Min mor har siden fortalt mig, at da hun afleverede mig ved Grevehallen den første dag, var jeg lige ved at tage med hjem igen, da jeg så alle de mennesker med CP. Heldigvis fastholdt hun, at jeg skulle deltage mindst en dag, når nu jeg havde lovet at hjælpe til. Da jeg kom hjem om aftenen, var jeg helt solgt og nød efterfølgende hvert minut af de 14 dage legene varede.

Hvorfor er du frivillig?

- Da jeg var ung, var jeg nok drevet af at hjælpe andre og særligt mennesker med et handicap. Jeg var træner, dommer og holdleder i bl.a. goalball, atletik og bordtennis. Jeg deltog som hjælper i diverse stævner og rejser, ligesom jeg også var medlem af og senere formand for atletikudvalget.

 - Senere er jeg blevet mere optaget af, at mennesker med handicap skal have samme muligheder for at dyrke idræt, som alle andre og gerne i fællesskabet i almindelige foreninger og klubber. Derfor er jeg også optaget af at lave partnerskaber, som kommer parasportens idrætsudøvere til gode.

 - Jeg har altid syntes, at det er sjovt at tilpasse idrætstilbud, så alle kan være med. Her har jeg set, hvad idræt kan gøre for menneskers selvværd, selvtillid og velbefindende, når man kan deltage i aktiviteter og konkurrencer sammen med andre. Fællesskaber i foreninger skaber også livslange venskaber.

 - Det bedste er og bliver menneskene, fællesskaberne og de aktiviteter, vi har sat i gang sammen, uanset hvor jeg har været engageret. Jeg har mødt så mange dygtige, kloge, stærke, sjove og arbejdsomme mennesker, som har gjort indtryk på mig og været med til at styrke mit engagement i Parasport Danmark. Tak for alle jer og for at gøre mit liv større.

Hvad er du mest stolt over?

- Jeg opfatter mig selv som en brobygger; en der får mennesker til at se hinanden og udvikle nye muligheder og veje, en som baner vej for parasporten ind i andre organisationer. En interessevaretager på vegne af parasporten og i en periode særligt for pigerne og kvinderne.

- I al beskedenhed synes jeg jeg har flyttet noget de fleste steder, hvor jeg har været engageret i eller for parasporten. Det er jeg stolt over.