Parasport Danmark logo hvid.png

For mange barrierer, for få idrætsmuligheder

Den hidtil største kortlægning af danskernes bevægelsesvaner viser, at mennesker med handicap oplever flere barrierer end andre i forhold til at få et aktivt idrætsliv.

For mange barrierer, for få idrætsmuligheder
Styrketræning er blandt de aktiviteter, som flest personer med forskellige funktionsnedsættelser udfører mindst én gang om ugen. Her i det nyåbnede Gladsaxe MultiFitness der er tilgængeligt for alle.

Som en del af den hidtil største måling af danskernes idrætsvaner, ”Danmark i bevægelse”, har Syddansk Universitet lavet en analyse med fokus på idræt og bevægelse hos mennesker med funktionsnedsættelser.

Noget overraskede angiver hele 41 procent af alle unge og voksne i undersøgelsen, at de har en form for funktionsnedsættelse. For lidt under halvdelen er der tale om kroniske lidelser som f.eks. astma eller sukkersyge. 7 procent har et fysisk handicap, 2,9 procent et synshandicap, 8 procent en psykisk lidelse som angst, autisme eller ADHD, og 0,5 procent har et kognitivt handicap.  

Funktionsnedsættelse er en barriere
I forhold til den øvrige del af befolkningen er mennesker med funktionsnedsættelser mindre foreningsaktive, og mange føler sig hæmmede i forhold til at være fysisk aktive i deres fritid.

For de fleste danskere er mangel på tid, lyst og prioriteringen af familie og arbejde de væsentligste årsager til fysisk inaktivitet. Men hos personer med handicap, psykiske lidelser eller kronisk sygdom ser det anderledes ud. Her angiver mange deres funktionsnedsættelse som en barriere, samt at de er i dårlig form, er skadede, er bekymrede for at blive skadet, eller at de mangler de nødvendige færdigheder eller det rette udstyr for at kunne deltage.

– Generelt er det kun en lille andel, der angiver, at de ikke er interesserede i at være mere fysisk aktive, og kun få ser tid eller prioriteringen af familie eller arbejde som en barriere. Derimod ser der ud til at være en efterspørgsel efter et større udbud af aktiviteter, eller at de eksisterende aktiviteter tilpasses, så de også er relevante for personer med en funktionsnedsættelse, siger lektor Karsten Elmose-Østerlund, der står bag undersøgelsen.

Stor interesse for idræt
I Parasport Danmark glæder breddechef Søren Jul Kristensen sig over, at undersøgelsen peger på, at der er stor interesse for et fysisk aktivt hverdagsliv blandt personer med handicap.

– Det er først og fremmest positivt, at der blandt respondenterne er en lyst og vilje til at være fysisk aktive i dagligdagen. Vi er særligt interesserede i tallene for de personer, som har en så stor funktionsnedsættelse, at de har behov for særlige hensyn omkring deres idrætsdeltagelse. Og netop blandt denne gruppe vil svarprocenten formentlig være en lavere, hvilket vi skal tage med i betragtning, når vi konkluderer på rapportens analyser, siger Søren Jul Kristensen.

Analysen kan læses i sin helhed på www.danmarkibevægelse.dk