Parasport Danmark logo hvid.png

Ny optællingsmetode giver færre parasport-medlemmer

DIF og DGI offentliggjorde den 8. april medlemstallene for 2020, og de viste, at Parasport Danmark havde haft en markant medlemstilbagegang: Antallet af medlemmer i 2020 er 7.990 mod 11.627 i 2019.

Ny optællingsmetode giver færre parasport-medlemmer

Umiddelbart en voldsom tilbagegang, men heldigvis gemmer der sig en forklaring bag tallene. Medlemsregistreringen er nemlig ændret i 2020, således at idrætsudøvere med handicap i de over 300 ’almene’ klubber under Parasport Danmark ikke længere registreres som parasportsmedlemmer, men som ’almindelige’ medlemmer. Det betyder f.eks., at et Special Olympics-håndboldhold i en håndboldklub ikke længere tælles med hos Parasport Danmark, men kun hos Dansk Håndbold Forbund.  

Den nye beregningsmetode er led i den inklusionsproces i forhold til almenidrætten, som Parasport Danmark har arbejdet på i flere år:

– I Parasport Danmark indgår vi løbende partnerskabsaftaler med de øvrige specialforbund, og for at fremme denne proces er det aftalt, at alle udøvere med et handicap ikke længere registreres under Parasport Danmark, men i de enkelte specialforbund, forklarer afgående direktør Niels Christiansen, der ser positivt på udviklingen:

– Det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at inkludere mennesker med et handicap i almenidrætten.

For den samlede foreningsidræt i Danmark er der også tilbagegang, men det skal nok primært henføres til corona-nedlukningen. DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har nu et samlet medlemstal på 2.216.675, hvilket er et fald på 89.613 medlemmer på et år.