Parasport Danmark logo hvid.png

Forbundssamarbejder skal løfte parasporten

Som et led i Parasport Danmarks nye strategi er der øget fokus på at styrke samarbejdet med en række specialforbund. Seks aftaler forventes i hus i løbet af 2021.

Forbundssamarbejder skal løfte parasporten

De nye aftaler skal styrke indsatsen på både bredde- og eliteniveau og integrere parasporten som en fast del af specialforbundenes træneruddannelser, turneringsstrukturer og rekrutteringsindsatser. Indsatsen skal samtidig være med til at fastholde Parasport Danmarks målgruppes lyst til og mulighed for at dyrke idræt i en almenforening.

Det nye strategispor har allerede ført til aftaler med Dansk Skytte Union, Dansk Golf Union og senest DBU. Aftaler er desuden på vej i store forbund som Dansk Svømmeunion, Dansk Ride Forbund og Dansk Håndbold Forbund. 

PARTNERSKABSAFTALER


Svømning

 • Forbund: Dansk Svømmeunion
 • Tid: Samarbejdsaftalen er under udarbejdelse og forventes at gælde fra 2021-2024
 • Fokuspunkter: Bedre tilbud til og større tilgængelighed for svømmere med en funktionsnedsættelse, udvikling af en struktur for talentudvikling og -rekruttering
 • Økonomi: Endnu uafklaret.

Ridning

 • Forbund: Dansk Ride Forbund
 • Tid: Samarbejdsaftalen er under udarbejdelse, men står til at gælde fra 2021-2024
 • Fokuspunkter: Større integration af pararidning hos DRF, etablering af et fælles pararideudvalg, afholdelse af nationale paracups og DM, øge antallet af ryttere med et handicap, der går til ridning
 • Økonomi: Endnu uafklaret.

Skydning

 • Forbund: Dansk Skytte Union
 • Tid: Samarbejdsaftalen gælder fra 2021-2024
 • Fokuspunkter: Bedre nationale konkurrenceforhold, bedre uddannelse af trænere, større adgang til træningsfællesskaber og mulighed for inklusion i flere almenklubber og stævner
 • Økonomi: Begge forbund byder ind med relevante medarbejderressourcer, og Parasport Danmark afholder udgifter forbundet med videreuddannelse af ISSF Jury-medlemmer under Dansk Skytte Union.

Fodbold

 • Forbund: Dansk Boldspil-Union
 • Tid: Samarbejdsaftalen gælder fra 2021-2023
 • Fokuspunkter: Træneruddannelse og klubudvikling, ny registreringsmåde af fodboldspillere med særlige behov, integration af Parasport Danmarks turneringer i DBU’s turneringsplatform
 • Økonomi: DBU yder årligt tilskud på 100.000 kr., som administreres af Parasport Danmark.

Håndbold

 • Forbund: Dansk Håndbold Forbund
 • Tid: Samarbejdsaftalen er under udarbejdelse, men står til at gælde fra 2021-2023
 • Fokuspunkter: Udvikling af tillæg til træneruddannelser, undersøgelse af om Parasport Danmarks turneringer skal indgå i DHF’s turneringsplatform, plan for etablering af nye parasportsklubber samt inklusionstilbud i almenklubber
 • Økonomi: Endnu uafklaret

Golf

 • Forbund: Dansk Golf Union
 • Tid: Samarbejdsaftalen gælder fra 2021-2022
 • Fokuspunkter: Udbrede kendskabet til, højne kvaliteten af og styrke forbundenes arbejde med golf for personer med et fysisk handicap, udviklingshandicap eller synshandicap.
 • Økonomi: Det forventes, at begge forbund i 2021 og 2022 årligt dækker udgifter for 40.000 kr.