Parasport Danmark logo hvid.png

Parasporten savner kommunal støtte

Parafodboldholdet i Lystrup IF er i fare for at lukke på grund af manglende kommunale støtteordninger. Foto: Brian Rasmussen.
Parafodboldholdet i Lystrup IF er i fare for at lukke på grund af manglende kommunale støtteordninger. Foto: Brian Rasmussen.

I de senere år er der blevet oprettet parasport-tilbud i flere og flere almene idrætsklubber. En tendens, som er kommet for at blive. Her oplever mange klubber desværre et ”benspænd”, og det er endda uden for banen: Manglen på gode kommunale støtteordninger.  

Støtteordningerne er nemlig meget forskellige fra kommune til kommune. Og økonomisk støtte til klubber, der gerne vil udbyde parasport, kan være forskellen på, om et tilbud bliver til noget eller ej.

I nærværende blad kan du læse en artikel om Lystrup IF, der har et af landet største fodboldtilbud for mennesker med udviklingshandicap og særlige behov. Det er i fare for at lukke, fordi Aarhus Kommune ikke kan tilbyde en brugbar støtteordning.

Men støtteordninger til parasport-tilbud er nødvendige, for ofte er der brug for ekstra faciliteter eller trænere ift. almene tilbud. Aktiviteterne koster lidt mere at få sat i gang og måske også at drive på den lidt længere bane.

Mange tilbud bliver oprettet og drevet af lokale ildsjæle, hvilket er naturligt inden for idræt, men selv den mest ihærdige ildsjæl må til tider give op over for kringlede ansøgningsprocedurer. Parasport Danmarks konsulenter har ofte kunnet være behjælpelige med at tage kontakt til de relevante personer i kommunen eller med at søge midler, men alligevel kan ansøgningen ende med et afslag, fordi der ikke findes en passende kasse.

Vi kunne ønske os, at landets kommuner blev bedre til at se på, hvordan de kan støtte op om parasporten gennem gode kommunale støtteordninger. For med ganske få midler kunne mange flere aktiviteter oprettes til glæde for idrætsudøvere med et handicap eller et særligt behov. En målgruppe, som i forvejen er mindre forenings- og idrætsaktiv, end den brede befolkning er.

Det ville også passe fint ind i "Bevæg dig for livet"-tanken i dansk idræt, for når det gælder Parasport Danmarks målgrupper, skal det med at "bevæge sig for livet" tages helt bogstaveligt. Et idrætstilbud i nærområdet kan gøre en kæmpe forskel. Det giver en sårbar gruppe mennesker øget livskvalitet, kondition, selvværd og et større socialt netværk.

Jeg vover den påstand, at selv med få midler til paraidræt i et stramt kommunalt budget kan kommunen spare penge inden for andre områder på den lidt længere bane.

Dette til inspiration og eftertanke i et kommunalt valgår.