Parasport Danmark logo hvid.png

En ny æra

Ny vision og strategi skal gøre Parasport Danmark synligere og stærkere – både lokalt i idrætsforeningerne og på de bonede Christiansborg-gulve.

En ny æra

Parasporten skal blive mere synlig og markere sig stærkere i den offentlige debat. Og der skal etableres en række centre over hele landet, hvor mennesker med handicap kan blive introduceret til parasport. Det er de måske vigtigste punkter i Parasport Danmarks nye vision og strategi, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Kolding den 29. august.

– Som organisation har vi været for introverte, nogle vil endda sige fodslæbende – nu skal vi være mere ekstroverte og proaktive. Vi skal tænke fremadrettet og passe mere ind i Danmark anno 2020, fortæller formand John Petersson.

Ambitionen var klar, da Parasport Danmark-formanden præsenterede bestyrelsens oplæg til en ny retning for forbundet frem mod 2025. Forarbejdet er lavet i samarbejde med ekstern rådgiver Helle Staberg og ud fra fokusgruppeinterviews med klubber, specialforbund, idrætsudvalg, DIF, Team Danmark og DGI. De har givet en lang række input, som bestyrelsen har arbejdet med i over et år.

Strategien indeholder fem fokuspunkter (se faktaboks), hvor de mest iøjnefaldende er et øget fokus på at markere sig politisk samt etableringen af en række centre – der lige nu har arbejdstitlen væksthuse – over hele landet. Tanken med centrene er at give mennesker med handicap et sted, hvor man nemt kan prøve forskellige idrætsgrene og få hjælp til at komme i gang.

Uforløst potentiale

John Petersson, der blev valgt som formand for Parasport Danmark i 2018, har længe set uforløste potentialer i forbundet, som nu skal indfries.

– Vi har ikke været gode nok til at vise, hvad det er, vi kan. Vores paralympiske atleter er blevet mere ligestillede og har fået mere opmærksomhed, men resten af vores organisation er ikke særlig synlig. Hvorfor skal man vælge os frem for et privat initiativ? Hvad er det, vi kan tilbyde? På den måde har det været rigtig godt at få eksterne øjne på os selv og at få de tæsk, vi nu skulle have.

Han glæder sig over sammen med bestyrelsen at have fået grønt lys til at arbejde videre med en vision, der adskiller sig markant fra den tidligere.

– Den er ambitiøs og imødekommer blandt andet et behov for, at vi går ind og præger den politiske scene og gør os selv og vores medlemmer synlige over for det politiske system og den brede offentlighed. Og så er ’væksthusene’ et nyt tiltag, der skal gøre det nemmere for mennesker med handicap at komme ud og prøve forskellige idrætter og blive hjulpet videre i en klub. Forhåbentlig bliver det også givende for vores klubber og idrætsudvalg.

Organisatoriske justeringer

I takt med ændringerne er det også nødvendigt at kigge indadtil i Parasport Danmarks organisation, og derfor er et tredje fokuspunkt, at Parasport Danmark i højere grad skal fungere som et kompetencecenter. Et arbejde, der allerede er igangsat med etableringen af nye fagteams blandt de ansatte og en lettere indgang til forbundet for det enkelte idrætsudvalg, der alle har fået tilknyttet én kontaktperson.

– Vi er nødt til at tænke anderledes. Tidligere havde vores konsulenter en geografisk forankring, nu gør vi den mere fagspecifik. Men med væksthusene er vi stadig til stede mange steder ude i landet og kan støtte op om de lokale klubber ad den vej, siger John Petersson.

Positiv modtagelse

Oplægget til den nye vision og strategi blev engageret debatteret på repræsentantskabsmødet i Kolding i august, og gav anledning til mange gode input.
Niels-Christian Simonsen fra Powerchair Football-udvalget var især positiv over for idéen om de nye væksthuse.

–  Vi er meget positive over for de her væksthuse og har talt om, at vi måske kan bruge dem til at komme ud og blive mere synlige de steder, hvor vi ikke har nogen klubber, siger Niels-Christian Simonsen.

Han er glad for, at udvalget har fået en idrætskontaktperson og dermed en direkte vej ind til Parasport Danmark.

– Tidligere havde vi ikke ret meget kontakt med forbundet, men nu bruger vi Stine (Sloth Jensen, idrætskontakt for powerchair football, red.) som sparringspartner i forhold til corona-situationen, til at få lagt referater fra vores møder op på hjemmesiden og i det hele taget til at skabe synlighed og trække på de kompetencer, der er i Parasport Danmark – også til at rekruttere nye spillere, skabe vidensdeling klubber og trænere imellem og så videre, siger Niels-Christian Simonsen.

Vigtig politisk indsats

Medlem af Eliteudvalget Mads Baulund var især glad for at høre, at forbundet satser på at være mere politisk proatkivt:

– Jeg ser væksthus- og lobbyisme-sporet som de klart vigtigste og mest nytænkende. Her er et stort potentiale og en mulighed for, at vi kan få taget nogle syvmileskridt. Vi skal klart være mere politisk til stede, for der er nogle politiske mærkesager, hvor vi kan gå ud og kæmpe dem på en helt anden måde, end fx Danske Handicaporganisationer kan. Vi har en anden legitimitet på det idrætslige område, og jeg ser det her som en mulighed for at starte en ny æra. Men der skal tålmodighed til.

Som nævnt blev bestyrelsens oplæg enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet, der dermed gav bestyrelsen grønt lys til at arbejde videre med mere konkrete handlingsplaner og målsætninger.

 

De fem fokusområder

 1. Samarbejde og partnerskaber
  Parasport Danmark vil styrke samarbejdet med idrætsorganisationer, kommuner og private aktører.
 2. Kompetencecenter
  Parasport Danmark skal være et kompetencecenter, der med specialviden kan rådgive idrætsudøvere, specialforbund, klubber, DIF, DGI, kommuner m.v.
 3. Politisk lobbyisme og synlighed
  Parasport Danmark skal kæmpe for bedre vilkår for idræt for mennesker med handicap og særlige behov.
 4. Idrætslige ”væksthuse” – attraktive idrætsmiljøer
  Parasport Danmark vil over tid etablere en række steder over hele landet, hvor det er muligt at komme og prøve forskellige parasportsgrene og blive hjulpet i gang.
 5. Internationalt arbejde
  Parasport Danmark vil fortsætte det internationale arbejde for at påvirke mulighederne for parasporten.

 

Vision

Parasport Danmark vil give alle mennesker med et handicap eller et særligt behov mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt socialt fællesskab.

Parasport Danmark vil:

 • være en markant og synlig idrætspolitisk aktør med stor samfundsmæssig gennemslagskraft
 • udgøre et kompetencecenter, som omsætter og koordinerer viden om handicapidræt til brugbar viden hos målgruppen selv, deres familier, specialforbund, klubber, organisationer, kommuner og stat m.fl.
 • tilbyde attraktive og let tilgængelige idrætsmiljøer for alle med et handicap eller et særligt behov
 • udvikle og understøtte både motion, bredde og eliteidræt
 • basere al aktivitet på kerneværdierne dialog, samarbejde og kommunikation.