Parasport Danmark logo hvid.png

Leder: Kampvalg, ja tak!

Leder: Kampvalg, ja tak!

Som noget ganske usædvanligt for Parasport Danmark var der ved repræsentantskabsmødet for to år siden kampvalg om pladserne i bestyrelsen og breddeudvalget.

Kampvalg betyder selvsagt, at nogle ikke bliver valgt, og det kan umiddelbart virke hårdt, når folk, der er klar til at lægge et godt stykke frivilligt arbejde for at fremme parasporten i Danmark, ikke får den mulighed.

Alligevel er jeg ikke i tvivl om, at kampvalg er et sundhedstegn for et stort idrætsforbund som Parasport Danmark og afspejler et levende og fungerende demokrati.

Derfor vil jeg opfordre alle, der har lysten og viljen til at arbejde med den overordnede udvikling af Parasport Danmark til at stille op til enten bestyrelse, bredde- eller eliteudvalget ved repræsentantskabsmødet i Kolding den 25. april.

Som konsekvens af de vedtagne ændringer af vores love ved repræsentantskabsmødet i april 2017 er alle personer på valg. Samlet skal der således foretages valg til 20 poster, der desuden inkluderer 3 poster til forbundets øverste domstol, Ordens- og amatørudvalget.

Bestyrelsen er Parasport Danmarks øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne og arbejder blandt andet med at prioritere hvilke områder, der skal arbejdes med og varetage forbundets interesser over for DIF, specialforbund og offentlige myndigheder.

Breddeudvalget arbejder for at så mange mennesker med handicap som muligt får mulighed for at dyrke idræt ud fra den enkelte idrætsudøvers behov og ønsker, mens eliteudvalget selvsagt fokuserer på at sikre bedst mulige vilkår for eliteudøverne.

Hvis du overvejer, om bestyrelses- eller udvalgsarbejdet er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte mig eller formændene for bredde- og eliteudvalget for at høre mere om arbejdet.