Parasport Danmark logo hvid.png

Tobias er med til det hele

Tobias Knudsen har cerebral parese og går med gangstativ, men det forhindrer ham ikke i at spille høvdingbold og fodbold med kammeraterne i både idrætstimerne og frikvartererne.

Tobias er med til det hele
Foto: Mette Oscar Pedersen

Latter og glade stemmer fylder hallen, mens børnene fra 5. klasse på Hårup Skole nord for Århus gør klar til stafet. Umiddelbart ligner klassen alle andre, og her er ingen, som stikker ud. Det skulle da lige være den smilende dreng med rollatoren, som står i midten af gruppen. Drengen hedder Tobias Knudsen.

Nu er det Tobias’ tur. Hans rollator, som eleverne har døbt “Rulle”, er lynhurtig. Snart er han nede i den anden ende og tilbage igen for at sende næste stafetløber afsted. Da alle hold er færdige, jubler eleverne.

- Fik I klappet hinanden i hænderne? spørger læreren. Løbet handlede nemlig ikke om at vinde, men om fællesskab og holdånd.

 

Tobias dyrker venskaber

For Tobias betyder hans handicap, at han afhængig af Rulle i hverdagen, og en kørestol hvis han skal på længere ture med klassen.

Den største udfordring for Tobias er balancen. Han skal hele tiden have mindst en hånd på Rulle, ellers risikere han at falde.

- De andre passer rigtig godt på mig, hvis jeg falder, fortæller han.

Men selv om Tobias nogle gange falder, synes han idræt er sjovt. Det bedste ved timerne er venskaberne med de andre elever. Han føler, han kan lave de samme øvelser som kammeraterne, bare på sin egen måde. Skal han igennem en forhindringsbane, kravler han over de forhindringer, som kammeraterne hopper over. Og hvis det kniber med at holde balancen, får han en støttende hånd af den hjælpelærer, som kun er der for Tobias

- Jeg går kun udenom en forhindring, hvis jeg får lov af læreren, fortæller Tobias Knudsen.

- Men det gør han ikke, smiler lærer Anne Sofie Røn, der har haft Tobias siden 1. klasse. Hun fortæller, at Tobias er med til det hele.
- Det er meget sjældent, at Tobias udgår fra en øvelse. Han gør bare tingene på en lidt anden måde end det andre.

 

Eleverne finder nye regler

I hallen er det tid til høvdingebold. Eleverne deles i 2 hold og bolden suser fra den ene ende af banen til den anden. Rulle fungerer som Tobias hænder. Hvis bolden rammer Rulle, er den grebet.

- Vi tænker ikke over, at Tobias har sin Rulle med i idræt, siger Oliver Primdahl Pedersen. - Idræt er fedt. Vi laver altid nogle sjove ting, og der er gang i den.

- Tobias har haft Rulle siden 1. klasse, og den har altid været med, siger Johan Plauborg.

De to klassekammerater synes, det er rart, at der ikke er så meget konkurrence i timerne. De går mere op i fællesskabet.

- Vi tænker ikke over, hvem der vinder, når vi for eksempel har stafetløb. Vi tænker bare på, at det er sjovt, og hvordan man kan gøre, så Tobias kan være med, siger Johan.

Det er nemlig børnene selv, der har fundet på reglen med, at Tobias har grebet bolden, hvis den rammer Rulle. Og det er ikke kun i idrætstimerne, børnene laver deres egne regler.

- I frikvartererne spiller vi fodbold og rundbold, og der har vi også lavet nye regler, så alle kan være med, siger Oliver.

- For eksempel i rundbold, er der jo en død, hvis man griber bolden. Men hvis den rammer direkte hen på Tobias’ stativ, så er den også grebet.

- For det meste er vi allesammen med i frikvartererne, og vi prøver at dele holdene så fair som muligt, siger Johan.

At Tobias spiller fodbold og rundbold sammen med klassekammeraterne i frikvarteret er for ham en selvfølgelighed

- Jeg skal jo have noget at lave i frikvartererne, og det er sjovt at spille fodbold. Det giver bedre venskaber, fortæller Tobias.

I det hele taget er venskaber noget, Tobias nævner ofte. Det er hans venner, som hjælper ham, i løbet af skoledagen. Og det er hans venner, som skubber hans kørestol, når de er på tur.

 

Det er let at inkludere elever med handicap

Anne Bæk Møller og Anne Sofie Røn er de to lærere, som kender eleverne i 5. klasse allerbedst. De har klassen i dansk, matematik, idræt og svømning. For dem begge er det første gang, de er med til at integrere en elev med et fysisk handicap, og de synes begge, det har været let at integrere Tobias i timerne.

 

- Det kræver ikke noget ekstra for mig. Med nogle enkelte rettelser kan han være med til alt i idrætstimerne, fortæller Anne Bæk Møller.

- Vi synes på intet tidspunkt, det er synd for Tobias, at han har et handicap. Det er et vilkår, som vi skal håndtere på bedst mulig måde, supplerer Anne Sofie Røn.

 

Der skal være plads til alle

En af de ting, som de to lærere lægger meget vægt på i timerne, er, at det skal være sjovt. Omdrejningspunktet for idrætstimerne er fællesskabet og glæden ved bevægelse.

- Det ikke er så vigtigt med konkurrencen. Vi har fået pillet konkurrenceelementet ud af undervisningen, og nu er det bare naturligt, at det ikke er der, fortæller Anne Bæk Møller.

Lærerne har fra starten været åbne om Tobias’ udfordringer og italesat det overfor klassen.

- Der er ikke hemmeligt, at der er specielle regler for Tobias, men det er vigtigt, at han føler sig som en del af fællesskabet. Vi har en oplevelse af, at de andre børn ser ham på lige vilkår. De glemmer at han er et barn med et handicap, Fortæller Anne Sofie Røn.

Selv om 5 klasse sjældent konkurrerer, så gør de det af og til:

- Man kan aldrig tage konkurrence helt ud af en klasse, forklarer Anne Sofie Røn, men vi justerer altid lidt på vilkårene for Tobias, når vi gør det.

- Tobias klassekammerater tager et naturligt hensyn til ham, når vi konkurrerer. Han er for eksempel ikke den første, de tager, når vi leger fangeleg.

Men det er et vilkår for Tobias, at han hurtigt ryger ud, når klassen konkurrerer med andre skoler i høvdingebold.

- Det er noget vi er opmærksomme på, men børn skal jo også trænes til det virkelige liv, siger Anne Sofie Røn.

 

Elever med handicap kan godt tage eksamen i idræt

For skoleleder på Hårup Skole, Jens Mathiasen, er inklusion en prioritet. For ham handler det dog ikke nødvendigvis om at fjerne konkurrenceelementet, men om at give eleverne en forståelse for, at alle kommer med forskellige forudsætninger.

- Vi prøver at fremme inklusionen som en del af idrætsundervisningen. Alle skal kunne være med. Vi tager ikke nødvendigvis konkurrenceelementet ud af undervisningen, som de har gjort i 5. klasse. Konkurrence betyder nemlig noget. Mål og point har en betydning, og det har det også, selvom man har et handicap.

Jens Mathiassen mener, det er en skam, hvis elever med handicap skal fritages for idrætseksamen, som regeringen har lagt op til:

- Vi har ikke alle de samme forudsætninger, og derfor skal der selvfølgelig tages højde for de forskellige handicaps, men vi skal ikke ekskludere nogen. En dreng som Tobias vil sagtens kunne gå til eksamen i idræt.

Anne Sofie Røn er enig:

- Jeg tænker, at Tobias selvfølgelig går op til eksamen, men han skal vurderes ud fra hans fysiske formåen. Det er helt forkert, hvis han ikke får lov til at afslutte med klassen, når han nu har deltaget på lige vilkår med de andre i 10 år.

- Tobias skal helt klart være med på lige fod med alle andre, for han får jo den samme bevægelsesglæde som alle andre. Det fællesskab og den glæde, eleverne har, er enormt vigtigt for at han føler sig integreret i klassen, siger Anne Bæk Møller.

- Det er vigtigt at integrere alle elever - også i idræt. Elever med handicap er en del af vores elevgrundlag, og en del af lokalsamfundet. Derfor skal de være med i alt, så vidt de nu kan, konkluderer Jens Mathiassen.

- Her på skolen har vi 3 elever med et fysisk handicap, og det er muligt at integrere dem alle.

Folkeskolen er for alle.

Til spørgsmålet, om han kunne forestille sig en skolegang uden idræt, svarer Tobias Knudsen:
- Ja, men det ville ikke være OK.