Parasport Danmark logo hvid.png

Handicapidrættens Videnscenter bliver til Videnscenter om handicap

Handicapidrættens Videnscenter udvikles til at dække et bredere område end hidtil og skifter samtidig navn til Videnscenter om handicap.

Handicapidrættens Videnscenter bliver til Videnscenter om handicap

Handicapidrættens videnscenter har i næsten 25 år arbejdet med at indsamle og formidle viden om hvordan idræt og fysisk aktivitet kan forbedre livskvaliteten for mennesker med handicap, og i mange tilfælde fungere som en brobygger til arbejdsmarkedet.

Nu skifter centeret navn til Videnscenter om handicap, og udvider samtidig sit fokusområde. Centeret skal fremover arbejde med at styrke opsamling og formidling af viden på handicapområdet mere bredt. I den forbindelse træder Danske Handicaporganisationer ind som aktiv partner i centreret og får, ligesom Parasport Danmark, tre pladser i centerets bestyrelse.

- Viden om handicap er afgørende for, at man som borger med handicap kan få den indsats, der er behov for. Selvfølgelig skal indsatsen være individuel, men det skal ske på et grundlag af viden. Handicap-organisationerne er nødt til at gøre noget, for ellers fortsætter det tab af viden, vi har set over en årrække. Det er det, Danske Handicaporganisationer og Parasporten nu vil arbejde sammen om og gennem Videnscenter om handicap give et bidrag til, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.

Formanden for videnscentrets bestyrelse og næstformand i Parasport Danmark, Jens Boe Nielsen, glæder sig over den nye aftale, som sikrer, at arbejdet i centret bliver udviklet og styrket:

– Handicapidrættens Videnscenter – nu Videnscenter om handicap – har gennem en lang række projekter og udviklingsarbejder vist, at deltagelse i fysisk aktivitet er en fremragende brobygger til arbejdsmarkedet. Det er mit håb, at videnscentret kan fortsætte denne udvikling og afdække endnu flere områder, som kan styrke handicappedes vej mod aktiv deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet, siger Jens Boe Nielsen.

Om Videnscenter om handicap

Videnscentret blev stiftet i 1995 under navnet Handicapidrættens Videnscenter - nu Videnscenter om handicap.

Centret er en selvejende institution, som modtager støtte fra Kulturministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Videnscentret stiller viden gratis til rådighed for kommuner, borgere, institutioner og andre, der har brug for det.

www.handivid.dk