Parasport Danmark logo hvid.png

Festivalfeber

Special Olympics-idrætten mødes, konkurrerer og fester hvert andet år ved en stor idrætsfestival.

Festivalfeber

Sikke en fest.

Special Olympics Idrætsfestivalen i Helsingør var den hidtil største af sin slags. Over 1000 atleter dystede i 12 forskellige idrætter, og tæller man trænere, ledere og sundhedspersonale med, var der omkring 1500 deltagere til festivalen.

Charlie Hermansen, badmintonspiller og bestyrelsesmedlem i Klub Liv & Motion, der arrangerede festivalen sammen med Parasport Danmark og Helsingør Kommune, kunne se ud over dem alle, da han stod på den store scene til åbningen. Her skulle han sammen med sin kammerat Casper holder åbningstalen.   

– Jeg skulle sige Special Olympics-eden, og det var angstprovokerende, husker han i dag.

– Tiden stod helt stille, og før jeg gik op, var jeg så nervøs, at hænderne rystede. Men bagefter, da jeg kom ned, var jeg helt elektrisk og kunne slet ikke stå stille.

Charlie Hermansen havde en fantastisk festival og følte en enorm stolthed ved at være med til at arrangere den og få lov til at holde åbningstalen.

– Det giver en større følelse af, at man er med i det, siger han.

Kæmpestort fællesskab

Siden 2006 har Special Olympics Idrætsfestival hvert andet år samlet den del af parasporten i Danmark, der er for personer med udviklingshandicap og andre særlige behov, til en stor idrætsfest, hvor sport og socialt samvær går hånd i hånd.  

Det foregår over en weekend i skiftende værtsbyer, og rundt omkring i klubber og institutioner er idrætsfestivalen et højdepunkt, man ser frem til og træner hen imod. Man vil præstere sit bedste til festivalen, hvor man mødes, konkurrerer og fester med ligesindede.  

– Det er et højdepunkt af de stævner, vi er til. Det at komme til festivalen giver altid lidt ekstra. Der er en masse hype og en kæmpestor fællesskabsfølelse, når 70-80 mennesker kører sammen derover, fortæller Charlie Hermansen, der har været til festival fire gange.

Åbner kommunale øjne

I dag er festivalen blevet et genkommende højdepunkt for alle de klubber, der har Special Olympics-idræt på programmet. Ud over den store åbning og afviklingen af de forskellige turneringer har festivalen et fast sundhedsprogram ”Healthy Athletes”, hvor deltagerne kan få testet deres sundhed, og en stor gallafest lørdag aften for alle deltagerne.

– Festivalen har en stor betydning, for det er noget udøvere og alle vi andre går og glæder os til. Mange træner ekstra op til turneringerne, og både atleter, trænere og ledere mødes på kryds og tværs og inspirerer hinanden, fortæller Lene van der Keur, der er formand for Parasport Danmarks Breddeudvalg. Hun pointerer også betydningen af, at festivalen hver gang afholdes i en ny værtsby. 

– Festivalen åbner døre og øjne i kommuner rundt omkring. De seneste gange har der faktisk været kamp om værtskabet, selv om det koster værtskommunen i omegnen af 300.000 kroner.

Boost til værtsbyen

I Helsingør gav festivalen et boost til Special Olympics-idrætten og Klub Liv & Motion. I årene op til festivalen oprettede klubben flere idrætstilbud i samarbejde med almenidrætsklubber og fik flere medlemmer. Da festivalen løb af staben, var man klar med deltagere i 11 af de 12 festival-idrætter. 

Siden har Klub Liv & Motion, trods coronanedlukning, formået at ride videre på festivalbølgen. Festival-arrangementet har givet en stærkere relation til både lokalpolitikere og almenklubber, og nye idrætter som fitness, zumba, triatlon og senest RaceRunning er kommet til. Formand Louise Manstrup vurderer, at klubben i år vil passere 100 medlemmer.

Den medlemsfremgang kan Charlie Hermansen også mærke. Han er ikke længere badmintonspiller men triatlet samt badminton- og fodboldtræner. Og på boldbanerne kan han mærke, at succesen er forsat:   

– I ’18 da vi spillede Special Olympics-fodbold, havde vi 14-15 spillere. I dag er vi 29-30 stykker.  Det kan vi blandt andet takke festivalen for. Der er kommet rigtig mange nye medlemmer, siger han.

Medaljer og præmiebånd til alle

Special Olympics’ stævnekoncept bygger på en række faste principper, og de er indbygget i Parasport Danmarks idrætsfestivaler.

Ved åbningen afsiges Special Olympics-eden, og den olympiske flamme tændes. Konkurrencerne afholdes efter et koncept, hvor deltagerne divisioneres efter niveau i puljer på op til otte, og hvor alle enten vinder medalje eller får præmiebånd.

Desuden er sundhedsprogrammet Healthy Athletes, hvor udøverne kan få et sundhedstjek og gode råd til en sund livsstil, en fast del af festivalen.

Handicap Idræts Festival

Inden der var noget, der hed Special Olympics Idrætsfestival, var der Handicap Idræts Festival.

Handicap Idræts Festival blev afholdt første gang i Odense i 1994 og var en tre dages idrætsfest for alle i Parasport Danmark, uanset handicap, der blev afholdt hvert andet år.

I 2006 delte man festivalen op i to, Special Olympics Idrætsfestival for udøvere med udviklingshandicap, der blev afholdt i lige år, og Handicap Idræts Festival, for udøvere med fysiske handicap og synshandicap, der blev afholdt i ulige år.

Men hvor Special Olympics Idrætsfestivalen voksede, faldt deltagerantallet ved Handicap Idræts Festivalen over tid, og den blev afholdt for sidste gang i Viborg i 2013.