Parasport Danmark logo hvid.png

Vi skal mistrivslen til livs – giv os lov til at hjælpe og aktivere mennesker med handicap

I forlængelse af DIF's brev på vegne af 60 specialforbund den 16. marts 2021 og den nye genåbningsplan opfordrer Parasport Danmark i et åbent brev til Folketingets idræts- og kulturordførere til, at åbning af indendørsidræt for børn og unge under 18 år den 21. april også kommer til at gælde idrætstilbud for mennesker med handicap uanset alder. Derved kan vi give tiltrængt hjælp til en udsat gruppe, der i særlig høj grad er inaktive og i risiko for mistrivsel.

Vi skal mistrivslen til livs – giv os lov til at hjælpe og aktivere mennesker med handicap

Det er almindeligt anerkendt, at mennesker med handicap er særligt udsat for ensomhed, hvilket bl.a. kan ses ved, at regeringen har nedsat et COVID-19-partnerskab på handicapområdet, hvor Parasport Danmark er repræsenteret sammen med række andre aktører på handicapområdet. Drøftelser og anbefalinger fra partnerskabet peger entydigt på, at ensomhed og inaktivitet er et stort problem for mennesker med handicap.

Det er også vores klare indtryk, at mennesker med handicap i mindre grad er ”selvaktiverende” af forskellige grunde og derfor ikke får regelmæssig motion. Eksempelvis går kørestolsbrugeren, den gangbesværede eller den synshandicappede ikke en bare lige en tur, og nogle mennesker med udviklingshandicap er ikke bevidste om, at daglig motion er vigtig – eller formår ikke at gøre noget ved det på egen hånd.

En stor del af idrætstilbuddene for mennesker med handicap er indendørs aktiviteter, som ikke umiddelbart kan flyttes udendørs. Kørestolsbrugere har ofte problemer med at opretholde en normal kropstemperatur på grund af deres handicap og kan ikke på samme måde som gående holde sig varme ved hjælp af bevægelse udenfor. De har derfor brug for varmen i hallerne. De fleste kørestolsidrætter kræver desuden et parketgulv eller tilsvarende. Svømning, som er en meget stor idræt for mennesker med mange forskellige handicap, foregår ligeledes indendørs. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at den idrætslige træning er vigtig for mange i forhold til bevarelse af fysisk formåen, smertelindring og begrænsning af medicinforbrug.

En tidlig åbning for denne gruppe vil kun i begrænset omfang øge antallet af idrætsaktive, da mennesker med handicap kun udgør en brøkdel af antallet af idrætsaktive børn og unge. Det er også værd at bemærke, at en relativ stor del af mennesker med handicap er særligt udsatte og derfor også allerede nu er vaccineret. Derfor vil det formentlig ikke påvirke smittespredningen.

En tidlig åbning for indendørsidrætten for mennesker med handicap vil betyde, at vores næsten 500 medlemsklubber kan åbne op for deres idrætstilbud, og at mennesker med handicap så igen kan komme til idræt en eller flere gange om ugen. Det vil være et afgørende træk for at reducere inaktivitet, ensomhed og mistrivsel.

Med venlig hilsen
John Petersson, formand for Parasport Danmark