Parasport Danmark logo hvid.png

Samarbejde skal skabe flere idrætstilbud for børn og unge med synshandicap

Dansk Blindesamfund og Parasport Danmark har indgået en treårig partnerskabsaftale, der skal skabe flere idrætsmuligheder og bedre trivsel for børn og unge med synshandicap.

Det skal være lettere for børn og unge med synshandicap at finde et idrætstilbud. Arkivfoto: Martin Hungeberg.
Det skal være lettere for børn og unge med synshandicap at finde et idrætstilbud. Arkivfoto: Martin Hungeberg.

Rigtig mange børn i Danmark er en del af foreningsidrætten og nyder hver dag at udfolde sig fysisk i en tryg ramme med deres jævnaldrende. Det er imidlertid ikke lige så lettilgængeligt for børn og unge med synshandicap at tage del i foreningslivet, men det vil Dansk Blindesamfund og Parasport Danmark lave om på. Derfor har de to organisationer indgået en partnerskabsaftale.

Hos Parasport Danmark glæder formand John Petersson sig over, at der nu kan ydes en målrettet indsats over for en vigtig handicapgruppe.

– Vi har længe ønsket at kunne styrke indsatsen over for mennesker med synshandicap og har også måttet erkende, at vi har en opgave der. Derfor glæder det mig meget, at vi i Parasport Danmark kan koble Dansk Blindesamfunds indgående kendskab til målgruppens udfordringer og behov med vores specialistviden om rekruttering og træning af mennesker med synshandicap, siger han og fortsætter:
– Det er en vigtig del af vores Vision og strategi 2025 at arbejde tættere med handicaporganisationer, så vi håber, at det bliver den første af mange partnerskabsaftaler med handicaporganisationer i de kommende år, der alle kan bidrage til gøre idræt og bevægelse mere tilgængeligt for alle handicapgrupper.

Forbedret sundhedstilstand
Formanden for Dansk Blindesamfund, Ask Abildgaard, glæder sig ligeledes over aftalen og fremhæver fysisk aktivitet som et vigtigt led i at forbedre levestandarden for mennesker med synshandicap:
– Vi ved fra flere undersøgelser af blinde og svagsynedes levevilkår, at den generelle sundhedstilstand er dårligere end blandt resten af befolkningen. Det vil vi gerne være med til at ændre på, siger han.

Dansk Blindesamfund har de senere år styrket sit fokus på bevægelse og fysisk aktivitet som et gennemgående tema på mange af sine kurser på Fuglsangcenteret (kursuscenter ejet af Dansk Blindesamfund), ligesom rammerne for fysisk aktivitet samme sted er blevet udviklet.

Og på den årlige sommerskole for blinde og svagsynede børn og unge på Synscenter Refsnæs har organisationen aktivt støttet bevægelsesaktiviteter, som udfordrer eleverne og lader dem opleve glæden ved idræt.
- På den baggrund er det helt naturligt, at vi indgår en partnerskabsaftale med Parasport Danmark til gavn og glæde for mennesker med et synshandicap, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med de fremmeste kolleger på parasportsområdet, siger Ask Abildgaard.

Hjælp i hverdagen
At fysisk aktivitet spiller en særlig stor rolle for at forbedre livskvaliteten for blinde og svagsynede er Jesper Dahl meget enig i. Han er far til 15-årige Jens, der er blevet blind efter en kræftsygdom og har dyrket goalball, siden han var 8 år.

 – Det har betydet så meget for Jens at kunne gå til idræt. Hans storebror gik til håndbold, og han gik til goalball. Fællesskabet og venskaberne i klubben er jo enormt vigtigt, ikke mindst for et barn med synshandicap, men dertil kommer den fysiske træning, som man slet ikke skal underkende, siger Jesper Dahl og fortsætter:
– Lige præcis for mennesker som Jens er det sindssygt vigtigt at få bevæget sig. Det er en gruppe, der på grund af deres handicap har sværere ved at bevæge sig rundt, og derfor let kan blive passive. Træningen giver dem bedre balance, bedre bevægemønster og reaktionsevne og har stor betydning for, at de bevæger sig mere sikkert rundt i det daglige.

Helt konkret udmønter aftalen sig i, at der i Parasport Danmark er afsat ressourcer hos en dedikeret idrætskonsulent, Ricky Nielsen, til at realisere de specifikke indsatser, der indgår i partnerskabsaftalen. Ricky har selv et synshandicap, er tidligere goalballspiller og -træner og har et indgående kendskab til målgruppen. Dansk Blindesamfund påtager sig at dække en række af de aftalte indsatser i partnerskabet. De primære opgaver bliver at styrke rekrutteringsindsatsen, skabe attraktive idrætsmiljøer for målgruppen, skabe bedre fysiske rammer og styrke blinde og svagsynedes muligheder for at blive inkluderet i idrætten og dens fællesskaber. Derudover skal aftalen hjælpe synshandicappede med at udvikle personlige kompetencer, som gavner dem i hverdagen.

Fakta om partnerskabsaftalen

  • Løber i tre år fra 1. januar 2022 til 31. december 2024
  • Fokuserer på følgende målgrupper: Børn og unge med synshandicap, netværket omkring børn og unge med synshandicap samt rekruttering og uddannelse af trænere/instruktører.