Parasport Danmark logo hvid.png

Find din nye idræt til Foreningsbazar i Viborg

Parasport Danmark, Viborg Kommune og Viborg Handicapråd byder velkommen til Foreningsbazar 2019 den 11. september, hvor voksne med et udviklingshandicap kan afprøve forskellige idrætsgrene.

Find din nye idræt til Foreningsbazar i Viborg
Kom til Foreningsbazar på Idrætshøjskolen i Viborg onsdag d. 11. september.

Onsdag den 11. september forvandles Idrætshøjskolen i Viborg til en Foreningsbazar, hvor voksne (16+) med et udviklingshandicap kan komme og afprøve forskellige idrætsgrene.

Viborg Kommunes arbejder med en klar målsætning om at få flere af deres borgere aktive i foreningslivet, herunder også flere af de omkring 700 borgere, som er tilknyttet kommunens botilbud, aktivitetstilbud eller uddannelsestilbud målrettet borgere med udviklingshandicap.

I den anledning afholdes der for første gang Foreningsbazar 2019, som har til formål at præsentere deltagerne for forskellige idrætsmæssige foreningstilbud i Viborg, og samtidig give dem muligheden for at afprøve forskellige idrætsgrene.

- Foreningsbazaren bliver en slags idrætsdag, hvor idrætsforeninger med tilbud til målgruppen kommer og præsenterer hver deres idrætsgren, og gennemfører en træning, som den normalt ville foregå i deres faciliteter, fortæller Line Kruse fra Parasport Danmark.

- Jeg ser det som en unik mulighed for at borgerne kan afprøve forskellige idrætsgrene, samtidig med at foreningerne kan vise deres idræt frem, og den vej igennem forhåbentlig rekruttere nogle nye medlemmer.

Til Foreningsbazaren vil der være tre aktivitetsmoduler af 45 minutters varighed med hver to forskellige idrætsgrene af vælge imellem. For hvert aktivitetsmodul kan deltagerne afprøve én idrætsgren.

Et fælles udgangspunkt for nye fællesskaber

Afdelingsledere og personale på botilbud, bosteder og bostøtter i Viborg er orienteret om arrangementet, så de kan prioritere at støtte op omkring borgernes deltagelse. Personalet spiller en central rolle, når borgerne skal begynde til idræt.

 - Det er personalet, der er skal motivere og bakke op, når vores borgere skal prøve noget nyt. Med et kognitivt handicap har man ofte udfordringer med sin forestillingsevne, så man har brug for, at de mennesker der støtter én i hverdagen, har mulighed for at sætte sig ind i hvilke tilbud der er. Når én af vores borgere skal gøre noget nyt, sker det ofte ved at en medarbejder præsenterer en aktivitet og siger 'jeg tror, at det her er noget for dig', fortæller Dorrit Nørgaard, som er frivilligkoordinator på handicapområdet.

Selvom der er mange aktivitetstilbud for borgerne i kommunen, håber Dorrit på at Foreningsbazaren kan være en øjenåbner for borgernes forskelligartede idrætstilbud,

 - Jeg håber, at Foreningsbazaren kan være med til at give et fælles udgangspunkt for pårørende, medarbejdere og borgere, når der skal tages beslutninger om, hvilke fællesskaber der kunne være dejlige at være en del af.

Program for Foreningsbazar 2019

16.00-16.15      Fælles velkomst
16.15-17.00      Første aktivitetsmodul: Håndbold og Hockey
17.10-17.55      Anden aktivitetsmodul: Fodbold og Petanque
18.00-18.45      Fællesspisning
18.50-19.40      Tredje aktivitetsmodul: Gymnastik og Bowling
19.40-20.00      Fælles afslutning

Tid og sted
Onsdag d. 11. september på Idrætshøjskolen i Viborg