Parasport Danmark logo hvid.png

Videnscenter om handicap lancerer videoforedrag om idræt og fritid

I seks nye videoforedrag deler udvalgte forskere og praktikere ud af deres viden og erfaringer med at inkludere og engagere mennesker med handicap i et aktivt fritidsliv.

Nedklip af videoforedrag med sundhedspædagogisk konsulent i Handicap, psykiatri og misbrug i Sønderborg Kommune, Asger Romme Andersen, der fortæller om indsatsen "Med på holdet", som handler om at integrere voksne med udviklingshandicap i de almene idrætsforeninger.

Videoerne fra Videnscenter om handicap beskæftiger sig med fritidsmuligheder for en bred gruppe af mennesker med handicap. Der er fx fokus på, hvordan børn og unge med ADHD får styrket koncentration og opmærksomhed ved at gå til skydning, integration af voksne med udviklingshandicap i almene idrætsforeninger samt tilpassede bevægelsesindsatser for mennesker med cerebral parese.

Det er det seneste års mange aflyste arrangementer og begrænsede muligheder for at samles fysisk om vidensdeling og gensidig inspiration, der har fået videnscentret til i stedet at udvikle og udgive de seks videoforedrag med videnspersoner på området.

De seks videoforedrag er præsenteret med en trailer herunder.

Betydningsfulde oplevelser - Mie Maar Andersen, konsulent i Videnscenter om handicap, fortæller her om hendes Ph.d, der handler om betydningsfulde oplevelser og udviklingsprocesser for unge og voksne med cerebral parese gennem tilpassede bevægelsesindsatser.

Link: https://handivid.dk/vores-temaer/fritidsliv/video-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering/video-betydningsfulde-oplevelser/

Deltagelse skaber deltagelse - Anne-Merete Kissow, konsulent i Videnscenter om handicap, fortæller med baggrund i sin forskning om, hvordan deltagelse skaber deltagelse for mennesker med handicap, og hvordan det at deltage i bevægelsesfællesskaber kan få betydning for hele ens livsforløb.

Link: https://handivid.dk/vores-temaer/fritidsliv/video-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering/video-deltagelse-skaber-deltagelse/

Inkluderende fællesskaber - Lisa Schlage, underviser på Egmont Højskolen, fortæller her om, hvordan højskolen arbejder med inkluderende fællesskaber. Her arbejder man ikke kun med de fysiske rammer, men har også fokus på stemningen og miljøet, hvilket er afgørende for inklusionen.

Link: https://handivid.dk/vores-temaer/fritidsliv/video-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering/video-inkluderende-faellesskaber/

Kropsforankret læring - Annegrete Månsson, ph.d ved Institut for psykologi på Syddansk Universitet, fortæller om resultaterne af sit forskningsprojekt, der blandt andet viser, at børn med ADHD igennem skydeidræt får trænet deres koncentration og opmærksomhed.

Link: https://handivid.dk/vores-temaer/fritidsliv/video-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering/video-skydeidraet-for-born-med-adhd/

Hverdagsaktivisterne - Camilla Köhler Karlsson, som er projektleder for Hverdagsaktivisterne, fortæller om, hvordan organisationen arbejder med at inkludere mennesker med handicap i foreninger og lokalsamfundet.

Link: https://handivid.dk/vores-temaer/fritidsliv/video-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering/video-hverdagsaktivisterne/

Med på holdet - Asger Romme Andersen, sundhedspædagogisk konsulent i Handicap, psykiatri og misbrug i Sønderborg Kommune, fortæller om indsatsen "Med på holdet", som handler om at integrere voksne udviklingshæmmede i de almene idrætsforeninger.

Link: https://handivid.dk/vores-temaer/fritidsliv/video-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering/video-med-pa-holdet/

Udover ovenstående videoer har Videnscenter for handicap også produceret to videoforedrag om beskæftigelse for mennesker med handicap. De to videoer findes her: https://handivid.dk/vores-temaer/arbejdsliv/video-foredrag-arbejdsliv/

Kontakt
Kommunikationskonsulent Morten Hauge Larsen, Videnscenter for handicap
mhl@handivid.dk